Thông tin tuyển sinh

Thông báo điều chỉnh ngưỡng điểm ĐKXT vào các CTĐT chất lượng cao năm 2015

Căn cứ Công văn bản số 1911/XHNV-ĐT, ngày 13/8/2015 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc ban hành kế hoạch tuyển sinh đào tạo chính quy năm 2015 các chương trình đào tạo chất lượng cao ; Căn cứ Quyết định số 3059/QĐ-ĐHQGHN, ngày 21/8/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc điều chỉnh điểm ngưỡng tuyển vào đại học chính quy đợt 1 năm 2015 một số ngành của Trư...

Danh sách thí sinh ĐKXT đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố danh sách thí sinh ĐKXT đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2015, tính đến hết ngày 31/8/2015. Danh sách cập nhật ngày 27/8/2015, chi tiết thí sinh xem tại đây Danh sách cập nhật ngày 28/8/2015, chi tiết thí sinh xem tại đây Danh sách cập nhật ngày 29/8/2015, chi tiết thí sinh xem tại đây Danh sách cập nhật ngày 30/8/2015, chi tiết thí s...

Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 2 năm 2015

Căn cứ công văn số 3100/ĐHQGHN-ĐT ngày 25/8/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt phương án xét tuyển đại học chính quy đợt 2 năm 2015, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo kế hoạch xét tuyển đại học chính quy đợt 2 năm 2015 như sau: 1. Đối tượng đăng ký xét tuyển Thí sinh đã tham dự kỳ thi đánh giá năng lực bậc đại học đợt 1 và đợt 2 năm 2...

Danh sách thí sinh đạt ngưỡng điểm tuyển vào đại học chính quy năm 2015 sau khi điều chỉnh ngưỡng điểm tuyển

Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 công bố danh sách thí sinh đạt ngưỡng điểm tuyển vào các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2015 sau khi điều chỉnh ngưỡng điểm tuyển Thí sinh chú ý: 1. Đây là danh sách thí sinh đạt ngưỡng điểm tuyển vào diện bổ sung so với danh sách đã công bố 11/7/2015 ( xem lại tại đây ). 2. Những thí sinh đã ĐKXT đợt 1 và nay đạt điểm tuyển vào các ngành đào tạo...

Thông báo điều chỉnh ngưỡng điểm xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2015 và thời gian, thủ tục nhập của cho thí sinh đạt ngưỡng điểm tuyển vào sau điều chỉnh

Căn cứ Quyết định số 3059/QĐ-ĐHQGHN, ngày 21/8/2015 của Giám đốc ĐHQGHN về việc điều chỉnh ngưỡng xét tuyển đầu vào đại học chính quy đợt 1 năm 2015 ở các ngành đào tạo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo điều chỉnh ngưỡng điểm xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2015 như sau: 1. Lưu ý: - Nhà trường công bố danh...

Trả hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2015 cho thí sinh nộp nhầm

Từ đầu tháng 8/2015, Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy nhận được 28 hồ sơ đăng ký xét tuyển do thí sinh gửi về Trường qua đường bưu điện gồm 2 nhóm như sau: 1. Thí sinh xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia 2. Thí sinh xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực Danh sách cụ thể như sau: STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Diện thi Ghi chú 1. Hồ sơ thí sinh sử dụng kết quả THPT để xét tuyển 1 Ng...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?