Thông tin tuyển sinh

Thông báo điều kiện trúng tuyển và kết quả xét tuyển ĐHCQ năm 2024 theo diện xét tuyển sớm các phương thức tuyển sinh (PT 301, PT 303, PT 401, PT 408)

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn "Thông báo điều kiện trúng tuyển và kết quả xét tuyển ĐHCQ năm 2024 theo diện xét tuyển sớm các phương thức tuyển sinh (301, 303, 401, 408):

​1. Tra cứu kết quả xét tuyển sớm: TẠI ĐÂY
2. PHƯƠNG THỨC 301: *
(Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT)
TT Đối tượng xét tuyển Mức đạt điều kiện trúng tuyển
Điu kiện chung Điều kiện riêng
1 Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi KH-KT cấp quốc gia, quốc tế Tốt nghiệp THPT và đáp ứng các yêu cầu được quy định trong Đề án tuyển sinh của Trường ĐHKHXH&NV Đạt từ giải 3 trở lên
2 Học sinh khuyết tật đặc biệt nặng Đảm bảo khả năng theo học một số ngành phù hợp
3 Học sinh dự bị đại học dân tộc  
*Ghi chú: Đối tượng “thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ, thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ hoặc có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ." cần có minh chứng về nơi thường trú và điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Nhà trường sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
3. Phương thức 303, 401, 408*
STT Mã ngành tuyển sinh Tên ngành Phương thức 303*
(Quy chế đặc thù của ĐHQGHN)
Phương thức 401
(Kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN)
Phương thức 408
(Điểm chứng chỉ quốc tế SAT)
Mức giải NV 1 Mức giải
NV 2
Điểm quy đổi về  thang 30 Thang điểm  150 Mức điểm quy đổi về thang 30 Mức điểm SAT theo thang 1600
01 QHX01 Báo chí 1 1 19.5 97.5 21.38 1140
02 QHX02 Chính trị học 3 3 16.5 82.5 21.38 1140
03 QHX03 Công tác xã hội 3 3 16.5 82.5 21.38 1140
04 QHX04 Đông Nam Á học 3 3 16 80 21.38 1140
05 QHX05 Đông phương học 2 1 18 90 21.38 1140
06 QHX06 Hán Nôm 3 3 16 80 21.38 1140
07 QHX07 Khoa học quản lý 3 3 19 95 21.38 1140
08 QHX08 Lịch sử 3 3 16 80 21.38 1140
09 QHX09 Lưu trữ học 3 3 16 80 21.38 1140
10 QHX10 Ngôn ngữ học 3 3 17 85 21.38 1140
11 QHX11 Nhân học 3 3 16 80 21.38 1140
12 QHX12 Nhật Bản học 3 3 16.5 82.5 21.38 1140
13 QHX13 Quan hệ công chúng 1 1 20.8 104 22.00 1173
14 QHX14 Quản lý thông tin 3 3 18 90 21.38 1140
15 QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2 2 19 95 21.38 1140
16 QHX16 Quản trị khách sạn 2 2 18.5 92.5 21.38 1140
17 QHX17 Quản trị văn phòng 3 3 17.8 89 21.38 1140
18 QHX18 Quốc tế học 3 3 17.5 87.5 21.38 1140
19 QHX19 Tâm lý học 1 1 20.3 101.5 23.00 1227
20 QHX20 Thông tin - thư viện 3 3 16 80 21.38 1140
21 QHX21 Tôn giáo học 3 3 16 80 21.38 1140
22 QHX22 Triết học 3 3 16 80 21.38 1140
23 QHX23 Văn học 2 2 17.5 87.5 21.38 1140
24 QHX24 Việt Nam học 3 3 16 80 21.38 1140
25 QHX25 Xã hội học 3 3 17 85 21.38 1140
26 QHX26 Hàn Quốc học 2 1 19 95 21.38 1140
27 QHX27 Văn hóa học 3 3 16 80 21.38 1140
28 QHX28 Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng 3 3 17 85 21.38 1140
- * Đối với phương thức 303: Mức giải của học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố và Olympic ĐHQGHN bằng nhau.
4. Hướng dẫn thí sinh đăng ký trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Thí sinh đã đạt điều kiện trúng tuyển hoặc đạt điều kiện xét tuyển vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN theo các phương thức 301, 303, 401, 408 phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, địa chỉ: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/) để được xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thời gian đăng ký: Từ ngày 18/07/2024 đến 30/07/2024.
- Thí sinh tự quyết định việc đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng đã đạt điều kiện trúng tuyển hoặc đạt điều kiện xét tuyển vào Trường Đại học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN khi đăng ký trên hệ thống (nguyện vọng 1 là nguyện vọng ưu tiên cao nhất).
- Thí sinh thể hiện nguyện vọng của mình qua những lựa chọn trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh như sau:
(1) Chọn thứ tự ưu tiên của nguyện vọng (số 1 thể hiện nguyện vọng cao nhất);
(2) Lựa chọn về cơ sở đào tạo, đơn vị tuyển sinh (mã trường):
Tên trường Mã trường
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn QHX
(3) Lựa chọn ngành/chương trình đào tạo (mã ngành/CTĐT);
Lưu ý: Trường hợp không đủ điều kiện trúng tuyển hoặc đủ điều kiện xét tuyển vào một ngành đào tạo theo nguyện vọng, thí sinh vẫn có thể tiếp tục đăng ký ngành đào tạo đó theo phương thức tuyển sinh khác trên hệ thống.
5. Liên hệ hỗ trợ và giải đáp thắc mắc
-
Số điện thoại: 0862155299 hoặc qua số 0243.858.3957, hoặc qua Email: tuyensinh@ussh.edu.vn
Trân trọng thông báo./.

 
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?