Thông tin tuyển sinh

Hướng dẫn điền hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2015 về diện ưu tiên khu vực và đối tượng

Để thí sinh điền chính xác vào hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT), Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hướng dẫn cụ thể về việc điền hồ sơ diện ưu tiên khu vực và đối tượng như sau: 1. Mức điểm ưu tiên, mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT theo đối tượng và khu vực 1.1 Mức điểm ưu tiên Nhóm đối tượng ưu tiên Khu vực 3 2 2-NT 1 Không thuộc đối tượng ưu tiên 0.0 2.5 5.0 7.5 Nhóm ưu tiên 2...

Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào học đại học chính quy đợt 1 năm 2015 như sau: 1. Đối tượng đăng ký xét tuyển Thí sinh đã tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2015 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. 2. Chỉ tiêu xét tuyển và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển TT Mã ngành Ngành Chỉ tiêu (*) Mức điểm nhận hồ sơ (**) 1 52320101 Báo...

Danh mục điểm thi, số ca và số hiệu phòng thi của điểm thi đánh giá năng lực kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2015

Cụm thi Điểm thi Số ca Số hiệu phòng thi Số Tên cụm Số Tên điểm thi 1 Hà Nội 1 1 Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN 8 001-005 2 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN 8 006-019 3 Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN 8 020-032 2 Hà Nội 2 4 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN 8 033-044 5 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 8 045-061 6 Trường CĐ Thực hành FPT 8 062-067 7 Trường ĐH Thăng Long 8 068-072 3 Thái Nguyên 8 T...

Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng trong kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015

- Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Căn cứ Công văn số 1988/BGDĐT- KTKĐCLGD, ngày 24/4/2015 về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học chính quy ban hàn...

Tư vấn trực tuyến (4): Những giải đáp trước giờ kết thúc đăng kí dự thi

Chào mừng các bạn thí sinh, quý vị phụ huynh tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 của Trường Đại học KHXH&NV. Đây là chương trình số 4 trong chuỗi 9 chương trình tư vấn trực tuyến từ ngày 21/03/2015 đến ngày 22/08/2015. Chương trình hôm nay có chủ đề: Những giải đáp trước giờ kết thúc đăng kí dự thi. Chương trình tư vấn số 4 (11/4/2015) đã kết thúc. Mời quý vị và các b...

Tư vấn trực tuyến (3): KHXH&NV – Sự đa dạng về cơ hội nghề nghiệp

Chào mừng các bạn thí sinh, quý vị phụ huynh tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 của Trường Đại học KHXH&NV. Đây là chương trình số 3 trong chuỗi 9 chương trình tư vấn trực tuyến từ ngày 21/03/2015 đến ngày 22/08/2015 . Chương trình tư vấn số 3 (04/4/2015) đã kết thúc. Mời quý vị và các bạn đặt câu hỏi cho các chương trình tiếp theo . Chủ đề của chương trình hôm nay "...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?