Thông tin tuyển sinh

Danh sách thí sinh ĐKXT đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố danh sách thí sinh ĐKXT đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2015, tính đến hết ngày 31/8/2015.

Danh sách cập nhật ngày 27/8/2015, chi tiết thí sinh xem tại đây

Danh sách cập nhật ngày 28/8/2015, chi tiết thí sinh xem tại đây

Danh sách cập nhật ngày 29/8/2015, chi tiết thí sinh xem tại đây

Danh sách cập nhật ngày 30/8/2015, chi tiết thí sinh xem tại đây

Danh sách cập nhật ngày 31/8/2015, chi tiết thí sinh xem tại đây

Thí sinh lưu ý:  Chỉ tiêu đợt 2 và chỉ tiêu dự kiến phân bổ cho từng ngành chỉ mang tính tương đối, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường sẽ căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 2 và số thí sinh thực nhập học đợt 1 để có thể điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ giữa các ngành cho phù hợp với thực tế trong phạm vi tổng chỉ tiêu của trường.


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?