Ngành đào tạo

Giới thiệu chung
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) có 05 loại chương trình đào tạo (CTĐT) đại học chính quy:
  1. CTĐT chuẩn với thời lượng từ 120 đến 125 tín chỉ (không bao gồm giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, kỹ năng bổ trợ và ngoại ngữ chung).
  2. CTĐT chất lượng cao với thời lượng từ 135 đến 140 tín chỉ.
  3. CTĐT ngành thứ 2 giữa các ngành đào tạo của trường hoặc giữa các ngành của trường với đơn vị khác trong ĐHQGHN.
  4. CTĐT liên kết quốc tế là chương trình được xây dựng trên cơ sở chương trình của Trường ĐHKHXH&NV hoặc trường đại học nước ngoài và do Trường ĐHKHXH&NV hoặc do trường đối tác cấp bằng.
Năm 2018, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh 1.800 chỉ tiêu đại học chính quy.
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?