Bổ túc kiến thức

Về việc tổ chức các lớp bổ túc kiến thức sau đại học dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-ĐHQGHN, năm 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHKHXHNV) thông báo tổ chức các lớp bổ túc kiến thức dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2024, cụ thể:...

Tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức dự thi sau đại học chuyên ngành Tôn giáo học năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức ngành Tôn giáo học cho các đối tượng có nhu cầu dự thi cao học chuyên ngành Tôn giáo học (định hướng nghiên cứu) và chuyên ngành Tôn giáo học (định hướng ứng dụng) trong năm 2023....

Mở lớp bổ túc kiến thức dự thi sau đại học ngành Văn học năm 2023

Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh Lớp bổ túc kiến thức ngành Văn học cho các đối tượng có nhu cầu đăng ký dự tuyển thạc sĩ các chuyên ngành Văn học (Lý luận văn học, Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Văn học dân gian) trong năm 2023, cụ thể như sau:...

Mở lớp bổ túc kiến thức dự thi sau đại học ngành Thông tin - Thư viện năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh Lớp bổ túc kiến thức ngành Thông tin - Thư viện cho các đối tượng có nhu cầu dự thi cao học chuyên ngành Khoa học Thông tin - Thư viện trong năm 2023 như sau :...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC CÁC CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC QUẢN LÝ, CHÍNH SÁCH CÔNG, QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức ngành Khoa học Quản lý cho các đối tượng có nhu cầu dự xét tuyển cao học các chuyên ngành: Khoa học Quản lý, Chính sách Công, Quản lý Khoa học và Công nghệ trong năm 2023, cụ thể như sau:...

Tuyển sinh lớp Bổ sung kiến thức năm 2023 ngành Ngôn ngữ học bậc Thạc sĩ

Căn cứ Quy chế đào tạo Thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN, ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo tuyển sinh lớp Bổ túc kiến thức cho các thí sinh có nguyện vọng dự thi thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học....

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?