Thông tin tuyển sinh

Thông báo điều chỉnh ngưỡng điểm ĐKXT vào các CTĐT chất lượng cao năm 2015

Căn cứ Công văn bản số 1911/XHNV-ĐT, ngày 13/8/2015 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc ban hành kế hoạch tuyển sinh đào tạo chính quy năm 2015 các chương trình đào tạo chất lượng cao ;

Căn cứ Quyết định số 3059/QĐ-ĐHQGHN, ngày 21/8/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc điều chỉnh điểm ngưỡng tuyển vào đại học chính quy đợt 1 năm 2015 một số ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn điều chỉnh ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển vào các ngành có CTĐT chất lượng cao, cụ thể như sau:

TTNgành đào tạoNgưỡng điểmTTNgành đào tạoNgưỡng điểm
1Khoa học quản lý87.02Tâm lý học88.0
3Lịch sử76.04Triết học75.0
5Ngôn ngữ học78.06Văn học78.0

Mời các bạn xem thông tin chi tiết về tuyển sinh các chương trình đào tạo chất lượng cao tại đây


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?