Thông tin tuyển sinh

Dạng thức chung đề thi đánh giá năng lực

Trường ĐHKHXH&NV giới thiệu dạng thức chung đề thi đánh giá năng lực trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy. 1. Mô tả khái quát Dạng thức chung đề thi là bản thiết kế xây dựng các đề thi chuẩn hóa theo hướng đánh giá các năng lực của người học làm một trong các căn cứ tuyển chọn người vào học đại học (ĐH).Cụ thể, dạng thức chung đề thi ĐH mô tả số lượng câu hỏi, số phần trong đề thi, thời gian ...

Lịch thi và Hướng dẫn dự thi Đánh giá năng lực ĐH 2015

Trường ĐHKHXH&NV thông báo lịch thi và hướng dẫn dự thi Đánh giá năng lực đại học chính quy ở ĐHQGHN năm 2015. 1. Lịch thi Đợt thi Ngày thi Buổi thi Môn thi Đợt 1 30/05/2015 Từ 7h00 Bài thi ĐGNL Ngoại ngữ Từ 13h00 Bài thi ĐGNL 31/05/2015 Từ 7h00 Bài thi ĐGNL Từ 13h00 Bài thi ĐGNL 01/6/2015 và 02/6/2015 Dự phòng Đợt 2 01/08/2015 Từ 7h00 Bài thi ĐGNL Ngoại ngữ Từ 13h00 Bài thi ĐGNL 02/08/2015 Từ 7h0...

Cơ hội thi thử bài thi đánh giá năng lực chung

Ngày 15/10 vừa qua, ĐHQGHN đã công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2015. Theo đó, năm 2015, ĐHQGHN thống nhất dùng 1 bài thi tổng hợp đánh giá năng lực chung để đánh giá các thí sinh tham gia xét tuyển sinh đại học vào tất cả các ngành đào tạo của ĐHQGHN cũng như các trường có đăng ký tham gia dùng chung bộ đề đánh giá năng lực của ĐHQGHN. Thí sinh dự tuyển vào ĐHQGHN sẽ làm bài thi tổng hợp đ...

Phương án tuyển sinh năm 2015 của ĐHQGHN

Năm 2015, ĐHQGHN thống nhất dùng 1 bài thi đánh giá năng lực xét tuyển sinh đại học. Phương án tuyển sinh cụ thể như sau: Thí sinh dự tuyển vào ĐHQGHN sẽ tham gia làm bài thi đánh giá năng lực được tổ chức vào 2 đợt tháng 5 và cuối tháng 7. Trên cơ sở kết quả điểm bài thi đánh giá năng lực, ĐHQGHN sẽ xét tuyển từ điểm cao xuống điểm thấp (đến điểm sàn xét tuyển quy định theo ngành học, loại chương...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?