Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh CTĐT chất lượng cao của khóa 2015: Giải đáp về phương thức xét tuyển. dạng thức bài thi và hướng dẫn làm bài thi vào 9h, 04/9/2015

9h00, 04/9/2015, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 các chương trình đào tạo chất lượng cao, trong đó tập trung Giải đáp về các dạng thức bài thi viết luận, bài thi tiếng Anh, cách xét tuyển và hướng dẫn cách làm bài. - Thành phần: + Toàn bộ sinh viên trúng tuyển và nhập học các ngành Khoa học quản lý, Lịch sử, Ngôn n...

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 lớp Pháp ngữ chuyên ngành Tâm lí học lâm sàng

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học chính quy ở Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 967/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/3/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học KHXH&NV ban hành kế hoạch tuyển sinh lớp Pháp ngữ chuyên ngành Tâm lí học lâm sàng (cả chương trình đào tạo chuẩn và chương trình chất lượng cao) như sau : 1. Chỉ tiêu tuyển sinh : 20 2. Phương thức và đối tượng tuy...

Thông báo điều chỉnh ngưỡng điểm ĐKXT vào các CTĐT chất lượng cao năm 2015

Căn cứ Công văn bản số 1911/XHNV-ĐT, ngày 13/8/2015 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc ban hành kế hoạch tuyển sinh đào tạo chính quy năm 2015 các chương trình đào tạo chất lượng cao ; Căn cứ Quyết định số 3059/QĐ-ĐHQGHN, ngày 21/8/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc điều chỉnh điểm ngưỡng tuyển vào đại học chính quy đợt 1 năm 2015 một số ngành của Trư...

Danh sách thí sinh ĐKXT đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố danh sách thí sinh ĐKXT đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2015, tính đến hết ngày 31/8/2015. Danh sách cập nhật ngày 27/8/2015, chi tiết thí sinh xem tại đây Danh sách cập nhật ngày 28/8/2015, chi tiết thí sinh xem tại đây Danh sách cập nhật ngày 29/8/2015, chi tiết thí sinh xem tại đây Danh sách cập nhật ngày 30/8/2015, chi tiết thí s...

Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 2 năm 2015

Căn cứ công văn số 3100/ĐHQGHN-ĐT ngày 25/8/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt phương án xét tuyển đại học chính quy đợt 2 năm 2015, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo kế hoạch xét tuyển đại học chính quy đợt 2 năm 2015 như sau: 1. Đối tượng đăng ký xét tuyển Thí sinh đã tham dự kỳ thi đánh giá năng lực bậc đại học đợt 1 và đợt 2 năm 2...

Danh sách thí sinh đạt ngưỡng điểm tuyển vào đại học chính quy năm 2015 sau khi điều chỉnh ngưỡng điểm tuyển

Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 công bố danh sách thí sinh đạt ngưỡng điểm tuyển vào các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2015 sau khi điều chỉnh ngưỡng điểm tuyển Thí sinh chú ý: 1. Đây là danh sách thí sinh đạt ngưỡng điểm tuyển vào diện bổ sung so với danh sách đã công bố 11/7/2015 ( xem lại tại đây ). 2. Những thí sinh đã ĐKXT đợt 1 và nay đạt điểm tuyển vào các ngành đào tạo...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?