Môi trường học tập

Các câu lạc bộ

CLB Truyền thông CLB Vovinam Nhân văn Đội Sinh viên làm Công tác xã hội Đội Sinh viên tình nguyện Xung kích Đội thanh niên vận động hiến máu Nhân văn CLB Nghệ thuật SOL...

Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐHKHXH&NV

Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập vào ngày 08 tháng 12 năm 2000, là thành viên trực thuộc Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ khi thành lập đến nay, Hội Sinh viên trường đã trải qua 15 năm phát triển và trưởng thành với 06 nhiệm kỳ hoạt động, đã đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển chung của nhà trường và của phong trào sinh viên T...

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHKHXH&NV

Đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội ra đời dựa trên mô hình của Đoàn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây. Từ vị trí là đơn vị trực thuộc Thành Đoàn Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 1995, Đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chính thức được thành lập theo Quyết định số 73/QĐ-TN của Thành Đoàn Hà Nội và trở thành thành viên trực thuộc của Đoàn Đại học...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?