Môi trường học tập

Các câu lạc bộ sinh viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Không chỉ tạo điều kiện học tập, Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐHKHXH&NV còn tổ chức nhiều câu lạc bộ đáp ứng nguyện vọng, sở thích của sinh viên như câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ khởi nghiệp, câu lạc bộ kỹ năng....

Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐHKHXH&NV

Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập vào ngày 08 tháng 12 năm 2000, là thành viên trực thuộc Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ khi thành lập đến nay, Hội Sinh viên trường đã trải qua 15 năm phát triển và trưởng thành với 06 nhiệm kỳ hoạt động, đã đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển chung của nhà trường và của phong trào sinh viên T...

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHKHXH&NV

Đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội ra đời dựa trên mô hình của Đoàn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây. Từ vị trí là đơn vị trực thuộc Thành Đoàn Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 1995, Đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chính thức được thành lập theo Quyết định số 73/QĐ-TN của Thành Đoàn Hà Nội và trở thành thành viên trực thuộc của Đoàn Đại học...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?