Tuyển sinh ngắn hạn

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông”

Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông ", nội dung cụ thể như sau...

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Nghiệp vụ Quản lý báo chí truyền thông”

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ "Nghiệp vụ Quản lý báo chí truyền thông", nội dung cụ thể như sau:...

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử”

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử ", nội dung cụ thể như sau:...

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Nghiệp vụ chuyển đổi số báo chí”

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Nghiệp vụ chuyển đổi số báo chí ", nội dung cụ thể như sau:...

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Kỹ năng dẫn chương trình”

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Kỹ năng dẫn chương trình ", nội dung cụ thể như sau:...

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Nhiếp ảnh cơ bản”

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Nhiếp ảnh cơ bản ", nội dung cụ thể như sau:...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?