Thông tin tuyển sinh

Thông báo điều kiện trúng tuyển và kết quả xét tuyển ĐHCQ năm 2024 theo diện xét tuyển sớm các phương thức tuyển sinh (PT 301, PT 303, PT 401, PT 408)

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn "Thông báo điều kiện trúng tuyển và kết quả xét tuyển ĐHCQ năm 2024 theo diện xét tuyển sớm các phương thức tuyển sinh (301, 303, 401, 408):...

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NĂM 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 đối với đối tượng người nước ngoài theo các nội dung sau:...

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến Đại học chính quy năm 2024, chi tiết như sau:...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:...

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội (Mã trường: QHX) thông báo đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024....

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024 (Dự kiến)

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 với 2300 chỉ tiêu cho 28 ngành/chương trình đào tạo....

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?