Thông tin tuyển sinh

Thông báo danh sách trúng tuyển và kế hoạch nhập học, khai giảng thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2023

Căn cứ quyết định số 4937/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/12/2023 của Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 2 năm 2023....

Thông báo điểm trúng tuyển thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2023 và Lịch khai giảng sau đại học khóa QH-2023-X

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN thông báo Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ đợt 2 năm 2023 và Lịch khai giảng sau đại học khóa QH-2023-X, cụ thể như sau:...

Thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023....

Thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo tới các thí sinh lịch phỏng vấn xét tuyển thạc sĩ đợt 2 năm 2023...

Thông báo thay đổi lịch trình xét tuyển sinh sau đại học đợt 2-2023

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN VÀ NỘP HỒ SƠ TRỰC TIẾP TRƯỚC 17H00 NGÀY 28/9/2023....

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023; Thông báo tuyển sinh (bổ sung) thạc sĩ, tiến sĩ ngành Nhật Bản học và xét tuyển thẳng đối với chương trình đào tạo đã được kiểm định

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023 với 45 chuyên ngành thạc sĩ và 32 chuyên ngành tiến sĩ....

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?