Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh CTĐT chất lượng cao của khóa 2015: Giải đáp về phương thức xét tuyển. dạng thức bài thi và hướng dẫn làm bài thi vào 9h, 04/9/2015

9h00, 04/9/2015, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 các chương trình đào tạo chất lượng cao, trong đó tập trung Giải đáp về các dạng thức bài thi viết luận, bài thi tiếng Anh, cách xét tuyển và hướng dẫn cách làm bài.

– Thành phần:

+ Toàn bộ sinh viên trúng tuyển và nhập học các ngành Khoa học quản lý, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Tâm lý học, Triết học, Văn học

+  SV trúng tuyển và nhập học ở các ngành khác nếu có quan tâm

– Địa điểm: Hội trường tầng 8 nhà E, Trường Đại học KHXH&NV.


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?