Chương trình đào tạo

Giới thiệu chung
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) hiện đang tuyển sinh sau đại học với 36 chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu và ứng dụng và 30 chương trình đào tạo tiến sĩ.
  • 1
    Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?