Thông tin tuyển sinh

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến Đại học chính quy năm 2024, chi tiết như sau:...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:...

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội (Mã trường: QHX) thông báo đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024....

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024 (Dự kiến)

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 với 2300 chỉ tiêu cho 28 ngành/chương trình đào tạo....

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2024, cụ thể như sau:...

Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo: " Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội "....

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?