Trang chủ

Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh

Ngành đào tạo

Ngành đào tạo

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đang triển khai đào tạo 04 loại chương trình đào tạo (CTĐT) đại học chính quy gồm:
  1. CTĐT chuẩn với thời lượng từ 125 đến 135 tín chỉ (chưa bao gồm các học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, kỹ năng bổ trợ và ngoại ngữ chung).
  2. CTĐT chất lượng cao theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội với thời lượng từ 140 đến 145 tín chỉ. Đây là các CTĐT ngoài các học phần như CTĐT chuẩn tương ứng, người học sẽ được trang bị thêm các học phần chuyên môn sâu, tăng cường kỹ năng bổ trợ và khả năng ngoại ngữ.
  3. CTĐT chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23/2014-TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là các CTĐT được Nhà trường đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, nguồn lực giảng dạy, có yêu cầu chuẩn đầu ra cao hơn so với CTĐT chuẩn tương ứng. Mức học phí áp dụng với loại hình đào tạo này được tính toán dựa trên chi phí đào tạo và được đơn vị đào tạo thông báo công khai trong Đề án tuyển sinh đại học chính quy hàng năm.
  4. CTĐT ngành thứ 2 giữa các ngành đào tạo của trường hoặc giữa các ngành của trường với đơn vị khác trong ĐHQGHN. Sinh viên tốt nghiệp CTĐT thứ 2 được cấp bằng đại học chính quy như tốt nghiệp CTĐT thứ nhất.

Đào tạo ngành 2 (bằng kép)

Đào tạo ngành 2 (bằng kép)

Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh

Chuyên ngành đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) hiện đang tổ chức đào tạo sau đại học với 34 chuyên ngành thạc sĩ định hướng nghiên cứu, 8 chuyên ngành thạc sĩ định hướng ứng dụng và 31 chuyên ngành tiến sĩ.

Bổ túc kiến thức

Bổ túc kiến thức

Tuyển sinh ngắn hạn

Tuyển sinh ngắn hạn

Tuyển sinh VLVH

Tuyển sinh VLVH

Tiếng Việt cho người nước ngoài

Tiếng Việt cho người nước ngoài

Chọn ngành, chọn nghề

Chọn ngành, chọn nghề

Bí quyết học – thi

Bí quyết học – thi

Sức khoẻ mùa thi

Sức khoẻ mùa thi

Tra cứu kết quả

Tra cứu kết quả

Tại sao chọn USSH

Tại sao chọn USSH

Môi trường học tập

Môi trường học tập

Học phí - Học bổng

Học phí - Học bổng

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?