Quản lý thông tin

Giới thiệu

Trường ĐHKHX&NV là đơn vị tiên phong tại Việt Nam đào tạo bài bản và hệ thống nguồn nhân lực quản trị thông tin. Đặc biệt, từ năm học 2019-2020, bên cạnh CTĐT Quản lý thông tin hệ chuẩn, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN sẽ chính thức mở thêm CTĐT Cử nhân chất lượng cao ngành Quản lý thông tin - hệ đào tạo thu phí theo chi phí đào tạo và đảm bảo chất lượng đáp ứng Thông tư 23/2014/TT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quản lý thông tin là một ngành khoa học liên ngành về tổ chức và khai thác thông tin và dữ liệu bao gồm: thu thập thông tin, xử lý thông  tin, tổ chức thông  tin, phân  tích đánh giá và phân  phối thông  tin tới người dùng  sao cho đạt hiệu quả cao nhất, nghĩa là cung cấp thông  tin đúng  nhu cầu, đúng đối tượng, đúng thời điểm và đúng phương tiện.
Chương trình đào tạo chất lượng cao theo hướng xã hội hóa – tức là đào tạo theo  nhu cầu của xã hội với chất lượng tiệm cận quốc tế. Chương trình được xây dựng  trên cơ sở chương  trình đào tạo của Trường  Đại học  Loughborough, Vương  quốc  Anh. Đặc điểm nổi bật  của chương  trình là chúng  tôi áp dụng các phương  pháp giảng dạy tiên tiến như proj- ect-based learning (học theo dự án), blended learning (phương pháp  học tập hỗn hợp giữa dạy trên lớp và dạy trực tuyến); 100% môn học được ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập; tổ chức học kỳ doanh  nghiệp  trong suốt quá trình học; 30% môn học chuyên ngành được giảng dạy bằng  tiếng Anh.
Cụ thể, học kỳ doanh nghiệp chiếm một lượng lớn trong chương trình, với 20 tín chỉ. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp từ sớm trong quá trình học tập để các em có khái niệm về hoạt động thực tế bên ngoài. Như vậy, khi quay trở về trường, do đã hiểu biết ít nhiều về môi trường doanh  nghiệp, các em sẽ biết phải học thế nào để đáp ứng được yêu cầu thực tế công việc. Chúng tôi hy vọng, đến năm thứ 3, sau khi hoàn thành học kỳ thực tập lớn thì sinh viên đã đủ trưởng thành để định hướng công việc cho mình.

Chương trình đào tạo

Cơ hội nghề nghiệp

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?