Hán Nôm

Giới thiệu

…“Nếu bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ bắn vào bạn bằng đại bác”…(Rasul Gamzatov, 1923-2003)
 
Tương lai sẽ đối xử với bạn như thế nào? Câu trả lời là: hãy nhìn vào cách mà bạn đối xử với quá khứ, bởi lịch sử luôn công bằng! Ngành Hán Nôm là cửa ngõ dẫn bạn đi sâu vào kho tàng văn hoá truyền thống để khám phá những giá trị văn hoá trong quá khứ, ứng dụng và phát huy các giá trị ấy trong hiện tại và tương lai. Nhưng nếu ông đồ xưa bày mực tàu, giấy đỏ, bút lông ra viết chữ Nho, thì người học Hán Nôm ngày nay gõ bàn phím máy tính để giải mã các văn bản cổ.
* HỌC GÌ? Chữ Hán, chữ Nôm; văn bản chữ Hán (Trung Quốc, Việt Nam) và chữ Nôm; các tri thức về Nho – Phật – Đạo; các tri thức về văn hoá truyền thống; tiếng Trung Quốc hiện đại…
* CƠ HỘI HỌC SAU ĐẠI HỌC: Học ThS và TS: Hán Nôm, Văn, Sử, Triết, Ngôn ngữ, Đông phương, Việt Nam học…; du học nước ngoài (Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Âu – Mĩ…) với nguồn học bổng phong phú. Ngành Hán Nôm (Trường ĐH KHXH&NV, Hà Nội) là đơn vị duy nhất trên toàn quốc đào tạo cả 3 trình độ: Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ.
1. Một số thông tin về chương trình đào tạo
Tên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Hán Nôm
+ Tiếng Anh:Sino – Nom
Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tên văn bằng tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Hán Nôm
+ Tiếng Anh: The Degree of Bacherlor in Sino – Nom
Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Mục tiêu của chương trình đào tạo
Mục tiêu chung:
Chương trình đào tạo đại học ngành Hán Nôm có mục tiêuđào tạo cử nhân Hán Nôm có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn vững vàng, đảm nhận các công tác: sưu tầm, bảo quản, phiên dịch, nghiên cứu, khai thác, giảng dạy Hán Nôm…
Mục tiêu cụ thể:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình này được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc tiếp cận và xử lý văn bản Hán Nôm cả ở phương diện văn bản học cũng như minh giải và khai thác văn bản Hán Nôm, phục vụ công cuộc xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong điều kiện hội nhập và giao lưu quốc tế.
3. Thông tin tuyển sinh
Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chương trình đào tạo

Cơ hội nghề nghiệp

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?