Lịch sử

Giới thiệu

Lịch sử chuyên nghiên cứu, bàn luận về những vấn đề trong quá khứ, để từ những kiến thức của quá khứ có thể rút ra những quy luật, những bài học kinh nghiệm cần thiết cho cuộc sống hiện tại và tương lai.
Nhà sử học là người nghiên cứu về những vấn đề của quá khứ để từ đó hiểu biết, tạo dựng những sự kiện đã qua, rồi phân tích, đánh giá và chia sẻ những kiến thức mà mình tích luỹ được cho cộng đồng xã hội. Nghiên cứu lịch sử là một việc làm đầy khó khăn, thách thức. Không phải ai cũng có thể trở thành một nhà sử học, nếu không có kiến thức và niềm say mê. Nhưng khi trở thành một nhà sử học giỏi, bạn sẽ có một kiến thức uyên bác, có danh tiếng và được cộng đồng tôn vinh.
Năm 1956, Khoa Lịch sử được thành lập và là một trong những khoa đầu tiên của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Cho đến nay, khoa Lịch sử đã đào tạo trên 7.000 Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ trong và ngoài nước, trong đó có hơn 100 Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, gần 300 học viên Cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ.
Các chuyên ngành đào tạo của khoa: Khảo cổ học, Lịch sử Việt Nam cổ trung đại, Lịch sử Việt Nam cận hiện đại, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Lịch sử Thế giới, Lí luận sử học, Nhân học, Văn hoá học.
1.   Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Lịch sử
+ Tiếng Anh: History
Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân

Thời gian đào tạo: 4 năm

Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Lịch sử
+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in History

Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2.  Mục tiêu của chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo cử nhân ngành Lịch sử trang bị cho sinh viên hệ thống những kiến thức cơ bản về các học phần thuộc khối kiến thức chung, khối kiến thức theo lĩnh vực và khối ngành; kiến thức cơ bản, hệ thống về tiến trình lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới, về một số học phần bổ trợ, về một chuyên ngành của khoa học lịch sử và các phương pháp nghiên cứu lịch sử để có thể học tiếp lên bậc cao hơn và tự học để hoàn thiện và nâng cao năng lực làm việc.
3.  Thông tin tuyển sinh:

Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chương trình đào tạo

Cơ hội nghề nghiệp

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?