Quản trị văn phòng

Giới thiệu

Ngành Quản trị văn phòng thuộc Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng của Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) bắt đầu tuyển sinh từ năm 2014.
1. Một số thông tin về chương trình đào tạo
- Tên ngành đào tạo:     
+ Tiếng Việt: Quản trị văn phòng
+ Tiếng Anh: Office Management
- Danh hiệu tốt nghiệp:   Cử nhân
- Thời gian đào tạo:        4 năm
- Tên văn bằng tốt nghiệp:      
+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Quản trị văn phòng
+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Office Management
- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo:  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo cung cấp cho người học những kiến thức lý luận và thực tiễn cơ bản ở trình độ đại học; các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ về lĩnh vực quản trị văn phòng, nhằm giúp người học sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ cơ bản của quản trị văn phòng; tham mưu và giúp lãnh đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản trị văn phòng. Bên cạnh đó, người học, sau khi tốt nghiệp cũng có thể tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại các trường có đào tạo về lĩnh vực quản trị văn phòng và đủ điều kiện để học lên các bậc cao hơn.
3. Thông tin tuyển sinh
Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chương trình đào tạo

Cơ hội nghề nghiệp

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?