Ngôn ngữ học

Giới thiệu

Ngôn ngữ học không đơn giản chỉ là học ngôn ngữ. Ngôn ngữ học mang tới cho bạn kiến thức lí thuyết, kĩ năng phân tích, khả năng ứng dụng liên quan đến ngôn ngữ loài người nói chung và Tiếng Việt yêu quý của chúng ta nói riêng. Giá trị đó khiến ngành ngôn ngữ học trở nên gần gũi và hữu dụng với thực tiễn nhưng cũng rất thú vị và mới mẻ khi khám phá.
Là đơn vị uy tín và là khoa duy nhất của cả nước chuyên về ngôn ngữ học, nơi tập trung nhiều giảng viên và nhà khoa học đầu ngành, Khoa Ngôn ngữ học có sứ mệnh đào tạo các chuyên gia về ngôn ngữ học, Việt ngữ học, ngôn ngữ và văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam cho thị trường trong nuớc và quốc tế.
Từ năm 2008, khoa Ngôn ngữ học tuyển sinh hệ trình độ quốc tế. Với hơn 1/2 thời lượng chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và chất lượng đào tạo hướng đến trình độ chuẩn quốc tế, chắc chắn ưu thế lựa chọn nghề nghiệp sẽ thuộc về bạn.
1. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo
- Tên ngành đào tạo:     
+ Tiếng Việt:         Ngôn ngữ học
+ Tiếng Anh:         Linguistics
- Danh hiệu tốt nghiệp:  Cử nhân
- Thời gian đào tạo:        04 năm
- Tên văn bằng
tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt:         Cử nhân ngành Ngôn ngữ học
+ Tiếng Anh:         The Degree of Bachelor in Linguistics                                
- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Mục tiêu đào tạo
- Mục tiêu chung:
Đào tạo những cử nhân với kiến thức, kĩ năng, thái độ cần thiết để công tác trong lĩnh vực ngôn ngữ học.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Cung cấp cho sinh viên các kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn;  các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học; ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc ở Việt Nam; các kiến thức bước đầu theo hướng chuyên ngành (Ngôn ngữ học, Việt ngữ học cho người nước ngoài), phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và công tác quản lí nhà nước về ngôn ngữ học, tiếng Việt và văn hóa Việt Nam;
Đào tạo cho sinh viên các kĩ năng nghề nghiệp cơ bản (kĩ năng quan sát, kĩ năng phân tích và tổng hợp các vấn đề thuộc khoa học ngôn ngữ, kĩ năng trình bày và soạn thảo văn bản, v.v), các kĩ năng bổ trợ (kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin) cần thiết cho các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến ngôn ngữ học;
+ Rèn luyện cho sinh viên bước đầu có khả năng nghiên cứu, giảng dạy, quản lí, tư vấn về ngôn ngữ học, ngôn ngữ và văn hóa; giúp người học có thể tiếp tục học ở bậc thạc sĩ của ngành/chuyên ngành Ngôn ngữ học hoặc các ngành/chuyên ngành liên quan khác.
3. Thông tin tuyển sinh
Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chương trình đào tạo

Cơ hội nghề nghiệp

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?