Đào tạo ngành 2 (bằng kép)

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy các chương trình đào tạo thứ 2 năm học 2023-2024 (đợt 3)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy các chương trình đào tạo (CTĐT) thứ 2 đợt 3 năm học 2023-2024 với các nội dung cụ thể như sau:...

Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 năm học 2023 - 2024 (đợt 2)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy các chương trình đào tạo (CTĐT) thứ 2 đợt 2 năm học 2023-2024...

Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 năm học 2023 - 2024 (đợt 1)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy các chương trình đào tạo thứ 2 đợt 1 năm học 2023-2024...

INFOGRAPHIC tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 năm học 2023 - 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN tuyển sinh đại học hệ chính quy các CTĐT thứ 2 (bằng kép) năm học 2023-2024, thời gian đăng ký từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 20/8/2023....

Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức tư vấn tuyển sinh CTĐT thứ 2 năm 2023

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tổ chức tư vấn trực tuyến tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) năm học 2023 - 2024....

Trường Đại học Luật thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 năm học 2023-2024

Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) năm học 2023 - 2024, nội dung cụ thể như sau:...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?