Đào tạo ngành 2 (bằng kép)

Trường Đại học Luật thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 năm học 2023-2024

Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) năm học 2023 - 2024, nội dung cụ thể như sau:

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?