Đào tạo ngành 2 (bằng kép)

Tuyển sinh đại học 2018: Đào tạo bằng kép bậc đại học chính quy

Năm 2018, 9 đơn vị thuộc ĐHQGHN tuyển sinh đại học chính quy gồm: - Trường Đại học Công nghệ (tuyển sinh 1.310 chỉ tiêu, 15 ngành/CTĐT) - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (1.460 chỉ tiêu, 26 ngành/CTĐT) - Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (1.800 chỉ tiêu, 24 ngành/CTĐT) - Trường Đại học Ngoại ngữ (1.400 chỉ tiêu, 18 ngành/CTĐT) - Trường Đại học Kinh tế (950 chỉ tiêu, 6 ngành/CTĐT) - Trường Đại học C...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?