Đào tạo ngành 2 (bằng kép)

Thông báo tuyển sinh CTĐT thứ 2 (bằng kép) đợt 1 khóa 2018

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy khoá 2018 các chương trình đào tạo thứ 2, đợt 1 năm học 2018 - 2019 với các thông tin cụ thể như sau: 1. Các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh TT Ngành học Chỉ tiêu Ghi chú 1 Báo chí 40 2 Đông phương học (chuyên ngành Nhật Bản học) 30 3 Khoa học quản lí 20 4 Lịch sử 5 5 Quản trị dịch vụ du lịch và ...

Tuyển sinh đại học 2018: Đào tạo bằng kép bậc đại học chính quy

Năm 2018, 9 đơn vị thuộc ĐHQGHN tuyển sinh đại học chính quy gồm: - Trường Đại học Công nghệ (tuyển sinh 1.310 chỉ tiêu, 15 ngành/CTĐT) - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (1.460 chỉ tiêu, 26 ngành/CTĐT) - Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (1.800 chỉ tiêu, 24 ngành/CTĐT) - Trường Đại học Ngoại ngữ (1.400 chỉ tiêu, 18 ngành/CTĐT) - Trường Đại học Kinh tế (950 chỉ tiêu, 6 ngành/CTĐT) - Trường Đại học C...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?