Đào tạo ngành 2 (bằng kép)

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 năm học 2023-2024

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) năm học 2023-2024, nội dung cụ thể như sau:...

Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (đợt 3), năm học 2022 - 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy các chương trình đào tạo thứ 2 (đợt 3), năm học 2022 - 2023....

Tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) năm học 2022 - 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy các chương trình đào tạo (CTĐT) thứ 2 năm học 2022 - 2023...

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) năm 2022

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) năm 2022 với 250 chỉ tiêu....

Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy các chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) đợt 1 năm học 2021 - 2022....

Tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) đợt 2 năm học 2020-2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy các chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) đợt 2 năm học 2020 - 2021....

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?