Đào tạo ngành 2 (bằng kép)

INFOGRAPHIC tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 năm học 2023 - 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN tuyển sinh đại học hệ chính quy các CTĐT thứ 2 (bằng kép) năm học 2023-2024, thời gian đăng ký từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 20/8/2023.
Xem thông báo tuyển sinh và đăng ký xét tuyển trực tuyến TẠI ĐÂY
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?