Đào tạo ngành 2 (bằng kép)

Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức tư vấn tuyển sinh CTĐT thứ 2 năm 2023

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tổ chức tư vấn trực tuyến tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) năm học 2023 - 2024.

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?