Bổ túc kiến thức

Thông báo tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức dự thi thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa

Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN, ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Quản lý văn hóa (mã số 8319042.01) năm 2019.
1. Đối tượng
Những người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy các ngành Ngôn ngữ học, Văn học, Hán Nôm, Đông phương học, Đông Nam Á học, Triết học, Báo chí, Quan hệ công chúng, Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành, Quản trị khách sạn, Quốc tế học, Lưu trữ học, Quản trị văn phòng, Thông tin học, Khoa học thư viện, Việt Nam học, Chính trị học, Tâm lí học, Xã hội học, Công tác xã hội, Tôn giáo học.
2. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức
STT Học phần Số tín chỉ
1. Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3
2. Lịch sử văn minh thế giới 3
3. Cơ sở Văn hóa Việt Nam 3
4. Môi trường và phát triển 2
5. Khoa học quản lí đại cương 3
6. Nhân học đại cương 3
7. Lí thuyết hệ thống 2
8. Cơ sở khảo cổ học 3
9. Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam 3
10. Một số vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội ở Việt Nam 2
11. Kĩ năng quản lí 3
  Tổng cộng 30
 
 3. Thời gian đào tạo:          Đợt 1 dự kiến từ 15/03/2019
                                                Đợt 2 dự kiến từ  04/06/2019

4. Chứng chỉ
Học viên hoàn thành chương trình học được cấp Chứng chỉ bổ túc kiến thức để dự thi cao học chuyên ngành Quản lý văn hóa.
5. Hồ sơ đăng ký học và học phí
5.1. Hồ sơ đăng ký học
- 01 bản photo bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng)
- 01 bản photo bảng điểm đại học (có công chứng)
- Đơn đăng ký theo học lớp bổ túc kiến thức
5.2. Học phí
Mức học phí sẽ được xác định tùy theo số lượng học viên của lớp học.
6. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
            6.1. Thời gian: Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6
                                    Đợt 1 hết ngày 12/03/2019
                                    Đợt 2 hết ngày 01/06/2019
            6.2. Địa điểm: Tầng 3 nhà B, Khoa Lịch sử, trường ĐHKHH&NV, 336 Nguyễn Trãi-Thanh Xuân-Hà Nội.
Chi tiết mời liên hệ: ThS. Trịnh Văn Bằng 094 990 3468

Trân trọng thông báo!

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?