Bổ túc kiến thức

Tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức đại học dự thi sau đại học chuyên ngành Công tác xã hội và Xã hội học

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức cho các đối tượng có nhu cầu dự thi thạc sĩ chuyên ngành Công tác xã hội (định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng) và Xã hội học năm 2020.

1. Đối tượng tuyển sinh
1.1 Chuyên ngành Công tác xã hội (định hướng nghiên cứu):
Những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Công tác xã hội gồm: Xã hội học, Tâm lý học, Giáo dục đặc biệt, Khoa học Quản lý, Đông Phương học, Báo chí, Chính trị học/Sư phạm giáo dục chính trị, Triết học, Luật học, Nhân học, Lịch sử (có định hướng chuyên ngành Nhân học). Không yêu cầu kinh nghiệm công tác với ứng viên dự tuyển, thời lượng học bổ túc kiến thức gồm 29 tín chỉ.
1.2. Chuyên ngành Công tác xã hội (định hướng ứng dụng):
1.2.1 Đối tượng ngành gần: Những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Công tác xã hội gồm: Xã hội học, Tâm lý học, Giáo dục đặc biệt, Chính trị học, Sư phạm giáo dục chính trị, Nhân học. Yêu cầu tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác kể từ khi có quyết định tốt nghiệp đại học với ứng viên dự tuyển, thời lượng chương trình học bổ túc kiến thức gồm 29 tín chỉ.
1.2.2 Đối tượng ngành khác: Tất cả những người có bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác đều đủ điều kiện tham gia học bổ túc kiến thức. Yêu cầu tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác kể từ khi có quyết định tốt nghiệp đại học với ứng viên dự tuyển, thời lượng chương trình học bổ túc kiến thức gồm 35 tín chỉ.
1.3. Chuyên ngành Xã hội học:
Những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Xã hội học gồm: Công tác xã hội, Tâm lý học, Khoa học quản lý, Chính trị học, Triết học, Luật học, Nhân học, Đông phương học, Việt Nam học, Kinh tế học. Không yêu cầu kinh nghiệm công tác với ứng viên dự tuyển, thời lượng học bổ túc kiến thức gồm 28 tín chỉ.
2. Địa điểm mở lớp
 - Trường Đại học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
3. Thời gian đào tạo: Từ ngày 15/09/2020 đến ngày 15/12/2020
4. Hồ sơ đăng ký học:
- Đơn đăng ký học (theo mẫu TẠI ĐÂY);
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền nơi cư trú);
- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (có công chứng);
- Hợp đồng lao động hoặc Quyết định tuyển dụng, Giấy xác nhận thâm niên công tác.
5. Nơi nộp hồ sơ
Văn phòng Khoa Xã hội học, Trường Đại học KHXH&NV
- Địa chỉ:  Tầng 2 nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 0983678874 (ThS. Bùi Thanh Minh)
   Email: buithanhminh88@gmail.com
6. Hạn cuối nộp hồ sơ:  Ngày 15 tháng 09 năm 2020. Chi tiết mời liên hệ tại nơi nộp hồ sơ hoặc điện thoại 0983678874 (ThS. Bùi Thanh Minh)
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?