Đào tạo ngành 2 (bằng kép)

Tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) năm học 2022 - 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy các chương trình đào tạo (CTĐT) thứ 2 năm học 2022 – 2023

1. Chỉ tiêu tuyển sinh
TT Chương trình đào tạo thứ 2 Chỉ tiêu Ghi chú
1. Báo chí 40  
2. Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành 40  
3. Khoa học quản lí 20  
4. Lịch sử 10  
5. Quản trị văn phòng 15  
6. Quốc tế học 25  
7. Tâm lí học 40  
8. Văn học 10  
Tổng chỉ tiêu 200  
 
2. Đối tượng tuyển sinh
- Với CTĐT thứ 2 các ngành Báo chí, Khoa học quản lí, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị văn phòng, Quốc tế học và Tâm lí học: Sinh viên chính quy các CTĐT chuẩn, CTĐT theo TT23 của Trường ĐHKHXH&NV, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Giáo dục, Khoa Luật - ĐHQGHN.
- Với CTĐT thứ 2 ngành Lịch sử: Sinh viên chính quy CTĐT chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử (Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN).
- Với CTĐT thứ 2 ngành Văn học: Sinh viên chính quy CTĐT chuẩn ngành Sư phạm Ngữ văn (Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN).
3. Điều kiện đăng ký xét tuyển
- Sinh viên đã được xếp trình độ năm thứ hai của chương trình đào tạo thứ nhất.
-Tại thời điểm đăng ký, sinh viên phải đáp ứng 01 trong 02 điều kiện sau:
a) Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên và đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh;
b) Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại trung bình và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh.
4. Phương thức tuyển sinh
Xét tuyển theo điểm trung bình chung học kì tính từ đầu khoá học đến hết học kỳ II, năm học 2021 – 2022 và lấy điểm trung bình chung tích lũy tất cả các học phần tính từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.               
5. Lịch trình tuyển sinh
TT Nội dung Thời gian Ghi chú
1. Đăng ký xét tuyển 28/7/2022 đến 10/8/2022  
2. Công bố kết quả trúng tuyển 05/9/2022  
3. Nhập học (dự  kiến) 06-10/9/2022  
4. Thời gian học dự kiến 12/9/2022  
 
6. Đăng kí xét tuyển, hồ sơ đăng ký xét tuyển, học phí:
6.1. Đăng kí xét tuyển:
- Sinh viên đăng ký xét tuyển trực tuyến bằng cách điền form thông tin tại địa chỉ: https://forms.gle/dqq5ZfSmRJo2i3ti7.
6.2. Hồ sơ đăng kí xét tuyển: (nộp bổ sung khi nhập học)
- Phiếu đăng ký xét tuyển, mẫu thông tin sinh viên (chuyển qua mail khi sinh viên trúng tuyển).
- 2 ảnh 3x4 (phía sau ghi rõ thông tin: họ và tên, ngày tháng năm sinh, mã sinh viên).
7. Học phí
- Học phí tính theo đơn vị tín chỉ, được nộp theo từng học kỳ tương ứng với số tín chỉ đăng ký học trong học kỳ đó.
- Mức học phí (dự kiến): 470.000đ/tín chỉ.
8. Tổ chức đào tạo
Sinh viên học tại Trường ĐHKHXH&NV. Trên cơ sở thời khóa biểu chung cho tất cả sinh viên các ngành học của Nhà trường và thời khoá biểu riêng cho lớp học theo chương trình đào tạo thứ 2, sinh viên đăng ký lớp học phần phù hợp với thời gian và kế hoạch học tập của bản thân.
9. Điều kiện tốt nghiệp
Kết thúc chương trình đào tạo ngành thứ 2, sinh viên được nhận bằng đại học chính quy do Trường ĐHKHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp. Sinh viên chỉ được công nhận tốt nghiệp nếu có đủ các điều kiện sau:
- Được công nhận tốt nghiệp ngành học thứ nhất;
- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Tích luỹ đủ số lượng tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo thứ 2;
- Điểm trung bình chung tích luỹ của toàn khoá học đạt từ 2,0 trở lên;
- Đang còn trong thời gian tối đa hoàn thành khoá học của ngành học thứ nhất;
- Đã nộp đủ học phí của khoá học.
Lưu ý: Thời hạn tối đa hoàn thành khoá học chương trình đào tạo thứ 2: là thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo thứ nhất.
10. Hỗ trợ và tư vấn tuyển sinh: 
Cô Phạm Thị Nguyệt - Phòng Đào tạo (606, nhà E, Trường ĐHKHXH&NV). Email: nguyetql@gmail.com, Hotline: 0243.858.5237.

Trân trọng thông báo!
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?