Đào tạo ngành 2 (bằng kép)

Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy các chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) đợt 1 năm học 2021 – 2022.

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
TT Chương trình đào tạo thứ 2 Chỉ tiêu Ghi chú 
1 Báo chí 20  
2 Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành 20  
3 Khoa học quản lí 10  
4  Lịch sử  5 Chỉ dành cho sinh viên ngành Sư phạm Sử - Trường ĐHGD
5 Quản trị văn phòng 10  
6 Quốc tế học 15  
 7 Tâm lí học 15  
8 Văn học  5 Chỉ dành cho sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn - Trường ĐHGD
  Tổng 100  
2. Đối tượng tuyển sinh
- Với CTĐT thứ 2 các ngành Báo chí, Khoa học quản lí, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị văn phòng, Quốc tế học và Tâm lí học: Sinh viên chính quy các CTĐT chuẩn, CTĐT theo TT23 của Trường ĐHKHXH&NV, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Giáo dục, KhoaLuật-ĐHQGHN.
Với CTĐT thứ 2 ngành Lịch sử: Sinh viên chính quy CTĐT chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử (Trường Đại học Giáo dục-ĐHQGHN).
- Với CTĐT thứ 2 ngành Văn học: Sinh viên chính quy CTĐT chuẩn ngành Sư phạm Ngữ văn (Trường Đại học Giáo dục-ĐHQGHN).
3. Điều kiện đăng ký xét tuyển
- Đã học ít nhất hai học kỳ của chương trình đào tạo thứ nhất.
- Đáp ứng một trong hai điều kiện sau:
   + Điểm trung bình chung tất cả các học phần tính từ đầu khoá học đến thời điểm đăng kí học chương trình đào tạo thứ 2 đạt từ 2,5 trở lên và đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh (tham khảo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng các năm TẠI ĐÂY);
   + Hoặc học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại trung bình và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh (tham khảo điểm trúng tuyển các năm TẠI ĐÂY).
- Sinh viên có đơn xin học ngành thứ 2 và tự nguyện đóng kinh phí đào tạo theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV.
4. Phương thức tuyển sinh
Xét tuyển theo điểm trung bình chung học kì tính từ đầu khoá học đến hết học kỳ II, năm học 2020 – 2021 và lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.             
5. Lịch trình tuyển sinh
TT Nội dung Thời gian Ghi chú
1. Đăng ký xét tuyển 28/7/2021 đến 20/8/2021  
2. Công bố kết quả trúng tuyển 26/8/2021  
3. Nhập học (dự  kiến) 06-10/9/2021  
4. Thời gian học dự kiến 13/9/2021  
6. Đăng kí xét tuyển
- Sinh viên đăng ký xét tuyển trực tuyến bằng cách điền form thông tin tại địa chỉ: https://forms.gle/dqq5ZfSmRJo2i3ti7.
- Lịch nhận hồ sơ xét tuyển trực tiếp sẽ được Nhà trường thông báo cụ thể qua mail đăng ký xét tuyển của sinh viên .
7. Học phí:
Học phí tính theo đơn vị tín chỉ, được nộp theo từng học kỳ tương ứng với số tín chỉ đăng ký học trong học kỳ đó.
Mức học phí năm học 2021 – 2022 (dự kiến): 470.000đ/tín chỉ.
8. Tổ chức đào tạo
Sinh viên học tại Trường ĐHKHXH&NV – Đại học Quốc gia Hà Nội.  Trên cơ sở thời khóa biểu chung cho tất cả sinh viên các ngành học của Trường ĐHKHXH&NV và thời khoá biểu riêng cho lớp học theo chương trình đào tạo thứ 2, sinh viên đăng ký lớp học phần phù hợp với thời gian và kế hoạch học tập của bản thân.
9. Điều kiện tốt nghiệp
Kết thúc chương trình đào tạo ngành thứ 2, sinh viên được nhận bằng đại học chính quy do Trường ĐHKHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp. Sinh viên chỉ được công nhận tốt nghiệp nếu có đủ các điều kiện sau:
- Được công nhận tốt nghiệp ngành học thứ nhất;
- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Tích luỹ đủ số lượng tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo thứ 2;
- Điểm trung bình chung tích luỹ của toàn khoá học đạt từ 2,0 trở lên;
- Đang còn trong thời gian tối đa hoàn thành khoá học của ngành học thứ nhất;
- Đã nộp đủ học phí của khoá học.
10. Thời hạn tối đa hoàn thành khoá học chương trình đào tạo thứ 2: là thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo thứ nhất (tối đa 12 học kỳ chính tính từ thời điểm trúng tuyển ngành thứ nhất).
12. Hỗ trợ và tư vấn tuyển sinh: Cô Phạm Thị Nguyệt – Phòng Đào tạo (604, nhà E, Trường ĐHKHXH&NV). Email: nguyetql@gmail.com, Hotline: 0243.858.5237.
 
Trân trọng thông báo.
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?