Tin tức

Tuyển sinh lớp Bổ sung kiến thức năm 2023 ngành Ngôn ngữ học bậc Thạc sĩ

Căn cứ Quy chế đào tạo Thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN, ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo tuyển sinh lớp Bổ túc kiến thức cho các thí sinh có nguyện vọng dự thi thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học....

Tuyển sinh lớp Bổ sung kiến thức năm 2023 ngành Ngôn ngữ học bậc Tiến sĩ

Căn cứ Quy chế đào tạo Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3638/QĐ-ĐHQGHN, ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo tuyển sinh lớp Bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học với 04 chuyên ngành: Ngôn ngữ học (mã số 9229020.01), Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam (mã số ...

Thông báo nhận hồ sơ đăng ký dự thi lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2023

Năm 2023, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh 170 chỉ tiêu lớp 10 Chuyên. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 03/4/2023 đến hết ngày 05/5/2023....

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023 với 44 chuyên ngành thạc sĩ và 31 chuyên ngành tiến sĩ....

Tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức đại học dự thi sau đại học chuyên ngành Tâm lý học và Tâm lý học lâm sàng năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức ngành Tâm lý học cho các đối tượng có nhu cầu dự thi cao học chuyên ngành Tâm lý học, chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng (định hướng ứng dụng) trong năm 2023....

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?