Tin tức

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Nghiệp vụ Truyền hình”

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh Khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Nghiệp vụ Truyền hình ", nội dung cụ thể như sau:...

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển thạc sĩ tiến sĩ năm 2023

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển thạc sĩ tiến sĩ năm 2023...

Mở lớp bổ túc kiến thức dự thi sau đại học ngành Văn học năm 2023

Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh Lớp bổ túc kiến thức ngành Văn học cho các đối tượng có nhu cầu đăng ký dự tuyển thạc sĩ các chuyên ngành Văn học (Lý luận văn học, Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Văn học dân gian) trong năm 2023, cụ thể như sau:...

Thông báo về Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài như sau:...

Mở lớp bổ túc kiến thức dự thi sau đại học ngành Thông tin - Thư viện năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh Lớp bổ túc kiến thức ngành Thông tin - Thư viện cho các đối tượng có nhu cầu dự thi cao học chuyên ngành Khoa học Thông tin - Thư viện trong năm 2023 như sau :...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC CÁC CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC QUẢN LÝ, CHÍNH SÁCH CÔNG, QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức ngành Khoa học Quản lý cho các đối tượng có nhu cầu dự xét tuyển cao học các chuyên ngành: Khoa học Quản lý, Chính sách Công, Quản lý Khoa học và Công nghệ trong năm 2023, cụ thể như sau:...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?