Tin tức

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Olympic bậc THPT các môn Ngữ văn, Lịch sử năm học 2023-2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo tổ chức kỳ thi Olympic bậc Trung học phổ thông các môn Ngữ văn, Lịch sử năm học 2023 - 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội....

Thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023....

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Nhiếp ảnh cơ bản” đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Nhiếp ảnh cơ bản" đợt 2 năm 2023, nội dung cụ thể như sau:...

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Nghiệp vụ Truyền hình” đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh Khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Nghiệp vụ Truyền hình " đợt 2 năm 2023 , nội dung cụ thể như sau:...

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Nghiệp vụ chuyển đổi số báo chí” đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Nghiệp vụ chuyển đổi số báo chí " đợt 2 năm 2023, nội dung cụ thể như sau:...

Thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo tới các thí sinh lịch phỏng vấn xét tuyển thạc sĩ đợt 2 năm 2023...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?