Thông báo tuyển sinh

Tra cứu thông tin dự thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2022

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN thông báo thông tin dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2022....

Tuyển sinh lớp 10 Chuyên 2022: Tăng chỉ tiêu và nhiều thuận lợi cho thí sinh

Năm 2022, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh 180 chỉ tiêu lớp 10 Chuyên (tăng 30 chỉ tiêu so với năm 2021) và các thí sinh sẽ chỉ phải thi trong một ngày 29/5/2022....

Thông báo tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2022

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông (THPT) Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) năm 2022...

Ban hành cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2022

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức ban hành Cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2022....

Thông báo không tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên KHXH&NV đợt 2 năm 2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo không tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên KHXH&NV đợt 2 năm 2021...

Thông báo điều chỉnh mức điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV năm 2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo điều chỉnh mức điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV năm 2021....

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?