Thông báo tuyển sinh

Thông báo kết quả thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kết quả thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV năm 2024....

LƯU Ý ĐỐI VỚI THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH TRƯỚC NGÀY THI LỚP 10 THPT CHUYÊN KHXH&NV NĂM 2024

Để chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2024 vào ngày 02/6/2024, Nhà trường thông báo một số lưu ý sau:...

Thông báo sơ đồ khu vực thi, hướng dẫn thí sinh dự thi lớp 10 THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2024

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo sơ đồ khu vực thi và hướng dẫn thí sinh dự thi lớp 10 THPT Chuyên năm 2024:...

Tra cứu SBD, phòng thi, địa điểm thi THPT chuyên KHXH&NV năm 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội Thông báo tra cứu Số báo danh, phòng thi, địa điểm thi tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên KHXH&NV năm 2024 như sau:...

Tra cứu hồ sơ đăng ký tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên KHXH&NV năm 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tra cứu hồ sơ đăng ký tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên KHXH&NV năm 2024 như sau:...

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ dự thi trực tuyến lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) - Đại học Quốc gia Hà Nội Hướng dẫn đăng ký hồ sơ dự thi trực tuyến lớp10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV năm 2024 như sau:...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?