Thông báo tuyển sinh

Thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV năm 2023.

Căn cứ kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) năm 2023, Hội đồng tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV thông báo về việc nhận đơn phúc khảo như sau:
1.Thời gian nhận đơn phúc khảo
Từ ngày 20/6/2023 đến 17h00 ngày 22/6/2023
2. Lệ phí phúc khảo: 100.000đ/môn
3. Cách thức đăng ký và nộp lệ phí phúc khảo
Cách thức đăng ký: Thí sinh đăng ký trực tuyến TẠI ĐÂY
- Cách thức nộp lệ phí: Thí sinh chuyển khoản lệ phí phúc khảo tương ứng với số môn thi đăng ký phúc khảo qua số tài khoản 1003646101 tại Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Phòng Giao dịch: Nguyễn Trãi, chi nhánh Tây Hà Nội; Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
(Nội dung chuyển khoản: SBD_Hotenthisinh_Lephiphuckhaochuyen2023)
- Lưu ý: Nhà trường không hoàn trả lệ phí phúc khảo đã nộp.
4. Công bố kết quả phúc khảo
Kết quả phúc khảo được công bố trước 17h00 ngày 30/6/2023 trên website tuyển sinh của Trường Đại học KHXH&NV: http://tuyensinh.ussh.edu.vn.

Trân trọng thông báo.
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?