Thông báo tuyển sinh

Thông báo đăng ký xét tuyển lớp chất lượng cao kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV năm 2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) thông báo nhận đăng ký xét tuyển lớp chất lượng cao kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV năm 2021...

Thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV năm 20021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV năm 2021...

Sơ đồ các khu vực thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên KHXH&NV năm 2021

Sơ đồ khu vực thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV năm 2021 (đợt 1) ngày 19 và 20 tháng 6 năm 2021....

HƯỚNG DẪN dành cho thí sinh và phụ huynh đưa đón thí sinh tại điểm thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV năm 2021

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV năm 2021 (đợt 1) sẽ được tổ chức vào hai ngày 19 và 20 tháng 6 năm 2021 với điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19...

HƯỚNG DẪN dành cho thí sinh và phụ huynh đưa đón thí sinh tại điểm thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV năm 2021

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV năm 2021 (đợt 1) sẽ được tổ chức vào hai ngày 19 và 20 tháng 6 năm 2021 với điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19....

THÔNG BÁO điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV năm 2021

Trường Đại học KHXH&NV thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi lớp 10 THPT Chuyên KHXH&NV với các thí sinh ngoài Hà Nội và các thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 và trong khu vực cách ly, phong tỏa....

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?