Đào tạo ngành 2 (bằng kép)

Thông báo tuyển sinh CTĐT thứ 2 (bằng kép) đợt 1 khóa QH-2019

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy các chương trình đào tạo thứ 2, đợt 1 năm học 2019 – 2020 với các thông tin cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh
TT Chương trình đào tạo thứ 2 Chỉ tiêu Ghi chú
  1.  
Báo chí 40  
  1.  
Đông phương học (chuyên ngành Korea học) 30  
  1.  
Khoa học quản lí 15  
  1.  
Lịch sử 5 Chỉ dành cho sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn - Trường ĐHGD
  1.  
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 30  
  1.  
Quản trị văn phòng (dự kiến) 25  
  1.  
Quốc tế học 25  
  1.  
Tâm lí học 25  
  1.  
Văn học 5 Chỉ dành cho sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn - Trường ĐHGD
  200  

2. Đối tượng tuyển sinh
- Với CTĐT thứ 2 các ngành Báo chí, Đông phương học (chuyên ngành Korea học), Khoa học quản lí, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị văn phòng (dự kiến), Quốc tế học và Tâm lí học: Sinh viên chính quy các CTĐT chuẩn của Trường ĐHKHXH&NV và sinh viên chính quy của Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Giáo dục (dự kiến), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (dự kiến) và Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (dự kiến).
- Với CTĐT thứ 2 ngành Lịch sử: Sinh viên chính quy CTĐT chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Với CTĐT thứ 2 ngành Văn học: Sinh viên chính quy CTĐT chuẩn ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.
3. Điều kiện đăng kí xét tuyển
- Đã học ít nhất hai học kỳ của chương trình đào tạo thứ nhất.
- Điểm trung bình chung tất cả các học phần tính từ đầu khoá học đến thời điểm đăng kí học chương trình đào tạo thứ 2 đạt từ 2,00 trở lên.
- Sinh viên có đơn xin học ngành thứ 2 và tự nguyện đóng kinh phí đào tạo theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV.
4. Phương thức tuyển sinh
Xét tuyển theo điểm trung bình chung học kì tính từ đầu khoá học đến hết học kỳ II, năm học 2018 – 2019 và lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.
5. Lịch trình tuyển sinh
TT Nội dung Thời gian Ghi chú
1 Nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển Từ 30/7 đến 17h00, 20/8/2019  
2 Công bố kết quả trúng tuyển 26/8/2019  
3 Nhập học (dự kiến) 29-30/8/2019  
4 Thời gian học kỳ I năm học 2019 - 2020 Từ 03/9/2019  

6. Đăng kí xét tuyển
– Sinh viên đăng ký xét tuyển trực tuyến bằng cách điền thông tin vào form: ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN CTĐT THỨ 2 KHÓA 2019 hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Trường ĐH KHXH&NV.
– Hồ sơ đăng ký xét tuyển khi nộp trực tiếp gồm:
+ Phiếu đăng kí xét tuyển (theo mẫu TẠI ĐÂY);
+ 2 ảnh chân dung cỡ 3 x 4 chụp trong vòng 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (cho ảnh vào phong bì riêng, ghi rõ họ tên và mã sinh viên).
7. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, phòng 604B, nhà E, Trường ĐHKHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
8. Chương trình đào tạo: Sinh viên xem chi tiết khung chương trình đào tạo thứ 2 của các ngành: TẠI ĐÂY
9. Học phí:
Học phí tính theo đơn vị tín chỉ, được nộp theo từng học kỳ tương ứng với số tín chỉ đăng ký học trong học kỳ đó.
Mức học phí năm học 2019 – 2020: 310.000đ/tín chỉ.
10. Tổ chức đào tạo
Sinh viên học tại Trường ĐHKHXH&NV – Đại học Quốc gia Hà Nội.  Trên cơ sở thời khóa biểu chung cho tất cả sinh viên các ngành học của Trường ĐHKHXH&NV và thời khoá biểu riêng cho lớp học theo chương trình đào tạo thứ 2, sinh viên đăng ký lớp học phần phù hợp với thời gian và kế hoạch học tập của bản thân.
11. Điều kiện tốt nghiệp
Kết thúc chương trình đào tạo ngành thứ 2, sinh viên được nhận bằng đại học chính quy do Trường ĐHKHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp. Sinh viên chỉ được công nhận tốt nghiệp nếu có đủ các điều kiện sau:
- Được công nhận tốt nghiệp ngành học thứ nhất;
- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Tích luỹ đủ số lượng tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo thứ 2;
- Điểm trung bình chung tích luỹ của toàn khoá học đạt từ 2,0 trở lên;
- Đang còn trong thời gian tối đa hoàn thành khoá học của ngành học thứ nhất;
- Đã nộp đủ học phí của khoá học.
12. Thời hạn tối đa hoàn thành khoá học chương trình đào tạo thứ 2: là thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo thứ nhất (tối đa 12 học kỳ chính tính từ thời điểm trúng tuyển ngành thứ nhất).
13. Hỗ trợ và tư vấn tuyển sinh: Thầy Nguyễn Văn Hồng – Phòng Đào tạo (604B, nhà E, Trường ĐHKHXH&NV). Email: hongnv15@gmail.com, Điện thoại liên hệ: 024.3858.5237, 0946.631.686.

Các bạn sinh viên của Trường ĐH KHXH&NV quan tâm đến chương trình đào tạo thứ 2 của Trường ĐH Ngoại ngữ, Khoa Luật - ĐHQGHN xem thông báo ở link dưới đây:
- THÔNG BÁO TUYỂN SINH CTĐT THỨ 2 CỦA TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ
- THÔNG BÁO TUYỂN SINH CTĐT THỨ 2 CỦA KHOA LUẬT - ĐHQGHN


Trân trọng thông báo.
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?