Chính sách ưu tiên

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học chính quy năm 2018

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT, ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT, ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH, ngày 09/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018;

Căn cứ Hướng dẫn số 848/HD-ĐHQGHN, ngày 15/3/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về Công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội,

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ban hành hướng dẫn xét tuyển, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các ngành học trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 như sau:

1. Xét tuyển thẳng đối tượng quy định tại điểm c, e khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1.1 Đối tượng

– Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học.

– Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã tốt nghiệp trung học.

– Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học.

1.2 Chỉ tiêu: Không quá 10% chỉ tiêu chung của mỗi ngành học.

1.3 Danh mục ngành học được xét tuyển thẳng dành cho các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia:

TT Môn đạt giải Tên ngành học được xét tuyển thẳng
Mã ngành Tên ngành Loại ngành
1. Ngữ văn 7320101 Báo chí Ngành đúng
7229020 Ngôn ngữ học Ngành đúng
7320205 Quản lý thông tin Ngành gần
7320201 Thông tin – thư viện Ngành gần
7229030 Văn học Ngành đúng
7310630 Việt Nam học Ngành gần
2. Lịch sử 7229010 Lịch sử Ngành đúng
7320303 Lưu trữ học Ngành gần
7310302 Nhân học Ngành gần
7310601 Quốc tế học Ngành gần
3. Địa lí 7310620 Đông Nam Á học (bổ sung) Ngành gần
7310608 Đông phương học Ngành gần
7310601 Quốc tế học Ngành gần
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (bổ sung) Ngành gần
4. Tiếng Anh 7310620 Đông Nam Á học (bổ sung) Ngành gần
7310608 Đông phương học Ngành gần
7229020 Ngôn ngữ học Ngành gần
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (bổ sung) Ngành gần
7810201 Quản trị khách sạn (bổ sung) Ngành gần
7310601 Quốc tế học Ngành gần
5. Tiếng Nga 7310608 Đông phương học Ngành gần
7229020 Ngôn ngữ học Ngành gần
7310601 Quốc tế học Ngành gần
6. Tiếng Trung 7310608 Đông phương học Ngành gần
7220104 Hán Nôm Ngành gần
7229010 Lịch sử (bổ sung) Ngành gần
7229020 Ngôn ngữ học Ngành gần
7310601 Quốc tế học Ngành gần
7. Tiếng Pháp 7310608 Đông phương học Ngành gần
7229020 Ngôn ngữ học Ngành gần
7310601 Quốc tế học Ngành gần
7310401 Tâm lý học (bổ sung) Ngành gần

1.4 Danh mục ngành học được xét tuyển thẳng dành cho các thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia:

TT Lĩnh vực Tên ngành học được xét tuyển thẳng
1. Khoa học xã hội và hành vi Tất cả các ngành

1.5 Hồ sơ xét tuyển thẳng và thời hạn, lệ phí nộp hồ sơ xét tuyển thẳng

a) Hồ sơ:

– Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu TẠI ĐÂY);

– Bản sao hợp lệ: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi KHKT quốc gia;

– Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

– Hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

b) Thời gian đăng ký: Trước ngày 20/5/2018, thí sinh gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng về Sở Giáo dục và đào tạo.

c) Thời gian công bố trúng tuyển: Trước 17h00, ngày 18/7/2018, thí sinh xem danh sách trúng tuyển diện xét tuyển thẳng tại website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/

d) Lệ phí xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.6 Nguyên tắc xét tuyển

Trong trường hợp số thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào một ngành học vượt quá số chỉ tiêu của ngành học quy định tại mục 1.2, Trường ĐHKHXH&NV sẽ xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

– Ưu tiên 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào ngành đúng với môn đạt giải.

– Ưu tiên 2: Thành tích trong các kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế; kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (xếp theo thứ tự thành tích từ cao xuống thấp).

2. Xét tuyển thẳngđối tượng quy định tại điểm i khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.1 Đối tượng:

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

– Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

2.2 Chỉ tiêu:

TT Nhóm ngành học Chỉ tiêu/ngành Tổng cộng
1 Công tác xã hội, Chính trị học, Khoa học quản lý, Khoa học thư viện, Lưu trữ học, Nhân học, Tâm lí học, Thông tin học, Tôn giáo học, Triết học

2

20

2 Báo chí,  Đông phương học, Hán Nôm, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Quan hệ công chúng, Quản trị văn phòng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quốc tế học, Văn học, Việt Nam học, Xã hội học, Quản trị khách sạn

1

13

Tổng chỉ tiêu xét tuyển:

33

2.3 Hồ sơ đăng ký:

– Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu TẠI ĐÂY);

– Bản photo (có công chứng) học bạ 3 năm học THPT;

– Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

– Hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

– Bản photo (có công chứng) hộ khẩu thường trú.

2.4 Thời gian đăng ký:

– Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2018.

– Công bố kết quả xét tuyển thẳng: Trước 17h00, ngày 18/7/2018, thí sinh xem kết quả xét tuyển thẳng tại website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/.

2.5 Lệ phí: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.6 Nguyên tắc xét tuyển:

Trường hợp thí sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu công bố, Nhà trường sẽ xét theo điểm trung bình chung lớp 12 của các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Toán học và lấy từ điểm cao đến hết chỉ tiêu.

2.7 Bổ túc kiến thức sau trúng tuyển: Các thí sinh trúng tuyển phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức. Nội dung học bổ túc kiến thức sẽ được Nhà trường thông báo cụ thể khi công bố danh sách trúng tuyển.

3. Xét tuyển thẳng đối tượng quy định tại điểm g khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3.1 Đối tượng: Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, đã tốt nghiệp THPT.

Lưu ý: Nhà trường không có chương trình đào tạo dành riêng cho thí sinh là người khiếm thị, khiếm thính.

3.2 Chỉ tiêu: Không quá 1% chỉ tiêu chung của mỗi ngành học.

3.3 Hồ sơ đăng ký:

– Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu TẠI ĐÂY);

– Bản photo (có công chứng) học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

– Bản photo (có công chứng) giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định;

– Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

– Hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

3.4 Thời gian đăng ký:

– Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại phòng Đào tạo, Trường Đại học KHXH&NV (phòng 604B, nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội) từ ngày 15/5 đến ngày 15/6/2018.

– Công bố kết quả xét tuyển: Trước 17h00, ngày 18/7/2018, thí sinh xem kết quả xét tuyển thẳng tại website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/.

3.5 Nguyên tắc xét tuyển:

Trường hợp thí sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu công bố, Nhà trường sẽ xét theo điểm trung bình chung lớp 12 của các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Toán học và lấy từ điểm cao đến hết chỉ tiêu.

4. Ưu tiên xét tuyển

4.1 Đối tượng: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp THPT không sử dụng quyền xét tuyển thẳng, có kết quả tổ hợp bài thi/môn thi THPT sử dụng để đăng ký xét tuyển đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường ĐH KHXH&NV quy định.

4.2 Chỉ tiêu: Không vượt quá 5% chỉ tiêu chung của mỗi ngành học.

4.3 Hồ sơ đăng ký:

– Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo mẫu TẠI ĐÂY);

– Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia.

Lưu ý: Thông tin nguyện vọng đăng ký ưu tiên xét tuyển phải ghi như trong hồ sơ đăng ký dự thi.

4.4 Thời hạn đăng ký:

– Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2018.

– Công bố kết quả ưu tiên xét tuyển: Trước 17h00, ngày 18/7/2018, thí sinh xem kết quả trúng tuyển tại website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/.

4.5 Nguyên tắc xét tuyển

Trong trường hợp số thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển vào một ngành học vượt quá số chỉ tiêu của ngành học quy định tại mục 5.2, Trường ĐHKHXH&NV sẽ xét trúng tuyển theo thứ hạng thành tích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (xếp theo thứ tự thành tích từ cao xuống thấp).

Xem thêm:

XÉT TUYỂN THẲNG THPT CHUYÊN NĂM 2018

CHỈ TIÊU VÀ TỔ HỢP XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?