Trang chủ

Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh

Ngành đào tạo

Ngành đào tạo

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) có 05 loại chương trình đào tạo (CTĐT) đại học chính quy:

  1. CTĐT chuẩn với thời lượng từ 120 đến 125 tín chỉ (không bao gồm giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, kỹ năng bổ trợ và ngoại ngữ chung).
  2. CTĐT chất lượng cao với thời lượng từ 135 đến 140 tín chỉ.
  3. CTĐT ngành thứ 2 giữa các ngành đào tạo của trường hoặc giữa các ngành của trường với đơn vị khác trong ĐHQGHN.
  4. CTĐT liên kết quốc tế là chương trình được xây dựng trên cơ sở chương trình của Trường ĐHKHXH&NV hoặc trường đại học nước ngoài và do Trường ĐHKHXH&NV hoặc do trường đối tác cấp bằng.
Năm 2018, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh 1.800 chỉ tiêu đại học chính quy.

Đào tạo ngành 2 (bằng kép)

Đào tạo ngành 2 (bằng kép)

Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh

Chuyên ngành đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) tổ chức đào tạo sau đại học với 31 chuyên ngành thạc sĩ và 28 chuyên ngành tiến sĩ.

Bổ túc kiến thức

Bổ túc kiến thức

Tuyển sinh ngắn hạn

Tuyển sinh ngắn hạn

Tuyển sinh VLVH

Tuyển sinh VLVH

Tiếng Việt cho người nước ngoài

Tiếng Việt cho người nước ngoài

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp

Bí quyết học – thi

Bí quyết học – thi

Sức khoẻ mùa thi

Sức khoẻ mùa thi

Tra cứu kết quả

Tra cứu kết quả

Tại sao chọn USSH

Tại sao chọn USSH

Môi trường học tập

Môi trường học tập

Học phí - Học bổng

Học phí - Học bổng

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?