Chính sách ưu tiên

Xác định ưu tiên theo đối tượng và khu vực trong tuyển sinh đại học, cao đẳng 2017

Năm 2017, chính sách ưu tiên đối tượng và khu vực trong tuyển sinh có một số điều chỉnh. Vì vậy, các thí sinh cần đọc kỹ quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 đã ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tránh sai sót khi làm thủ tục đăng ký dự thi THPT quốc gia và đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Sinh viên Nhà trường tham ...

Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ A-Level, kết quả thi SAT, ĐGNL còn hiệu lực năm 2018

Căn cứ Hướng dẫn số 848/HD-ĐHQGHN, ngày 15/3/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về Công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 ở Đại học Quốc gia Hà Nội; Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) hướng dẫn xét tuyển đối với các thí sinh có chứng chỉ qu...

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học chính quy năm 2018

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT, ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT, ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; ...

Xét tuyển thẳng học sinh THPT chuyên năm 2018

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo phương thức xét tuyển thẳng đối với học sinh hệ chuyên thuộc các trường THPT chuyên trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2018, nội dung cụ thể như sau: 1. Đối tượng và điều kiện xét tuyển thẳng 1.1 Đối tượng: - Học sinh hệ chuyên của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thuộc ĐHQ...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?