Chính sách ưu tiên

Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ A-Level, kết quả thi SAT, ĐGNL còn hiệu lực năm 2018

Căn cứ Hướng dẫn số 848/HD-ĐHQGHN, ngày 15/3/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về Công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội,

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) hướng dẫn xét tuyển đối với các thí sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge – Vương quốc Anh (A-Level), kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test – Hoa Kỳ) và các thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực còn hiệu lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) vào các ngành học của Nhà trường trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 như sau:

1. Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế A-Level và kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT

1.1 Đối tượng và điều kiện đăng ký xét tuyển:

– Học sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Vương quốc Anh (A-Level) đã tốt nghiệp THPT. Mức điểm mỗi môn thi, trong tổ hợp kết quả 3 môn thi theo các tổ hợp bài thi/môn thi THPT quốc gia xét tuyển vào các ngành học của Trường ĐHKHXH&NV năm 2018, đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60).

– Học sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600 hoặc 1450/2400 trở lên trong khoảng thời gian 05 năm kể từ ngày dự thi đến thời điểm xét tuyển.

1.2 Chỉ tiêu: Không quá 5% chỉ tiêu chung của mỗi ngành học.

1.3 Hồ sơ đăng ký:

– Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu A-LEVEL, SAT);

– Bản sao hợp lệ: chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Vương quốc Anh (A-Level); Chứng nhận kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT.

1.4 Thời gian đăng ký:

Từ ngày 10/7/2018 đến ngày 22/7/2018: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện về địa chỉ: Phòng Đào tạo (phòng 604B, nhà E), Trường Đại học KHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

1.5 Lệ phí đăng ký: 30.000đ/hồ sơ.

1.6 Nguyên tắc xét tuyển:

– Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng vào các ngành học của Trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

– Trong trường hợp số thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào một ngành học vượt quá số chỉ tiêu của ngành học quy định tại mục 1.2, Trường ĐHKHXH&NV sẽ xét trúng tuyển theo thứ hạng kết quả trong kỳ thi cấp chứng chỉ quốc tế A-Level hoặc kỳ thi chuẩn hóa SAT.

1.7 Công bố kết quả xét tuyển: Trước ngày 31/7/2018, thí sinh xem kết quả xét tuyển tại website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/.

2. Xét tuyển các thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức còn hiệu lực (thi đợt 2 năm 2016)

2.1 Đối tượng và điều kiện đăng ký xét tuyển

Thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức còn hạn sử dụng (24 tháng kể từ ngày thi đến ngày đăng ký xét tuyển) đạt từ 70,00/140,00 điểm trở lên (gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có) và chưa nhập học vào bất kỳ đơn vị đào tạo nào của ĐHQGHN.

2.2 Chỉ tiêu: Không quá 3% chỉ tiêu chung của mỗi ngành học.

2.3 Nguyên tắc xét tuyển

– Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng vào các ngành học của Trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

– Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi ĐGNL (theo thang điểm 140) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực nếu có. Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 5,0 (năm điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 2,5 (hai điểm rưỡi).

– Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học.

2.4 Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

– Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu TẠI ĐÂY).

– 02 phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh.

2.5 Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

2.6 Thời hạn và cách thức nộp hồ sơ:

– Thời gian: Từ ngày 10/7/2018 đến ngày 22/7/2018 (tính theo dấu bưu điện).

– Cách thức nộp hồ sơ ĐKXT: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Đào tạo (phòng 604B, nhà E), Trường ĐKHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

2.7 Thông báo kết quả xét tuyển

– Thông báo kết quả xét tuyển: Trước 17h00, ngày 31/7/2018, thí sinh xem kết quả xét tuyển tại website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn.


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?