Thông tin tuyển sinh

Thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học chính quy năm 2020

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các ngành học trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

1. Xét tuyển thẳng các đối tượng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT)
1.1 Xét tuyển thẳng đối tượng quy định tại điểm a, c, e khoản 2 điều 7 trong Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT
1.1.1 Đối tượng
a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT).
b) Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic  quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT.
c) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT.
1.1.2 Chỉ tiêu: Không quá 5% chỉ tiêu chung của mỗi ngành học.
1.1.3 Danh mục ngành đúng ngành gần được xét tuyển thẳng dành cho các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia:
TT Môn đạt giải Tên ngành học được xét tuyển thẳng
Mã xét tuyển Tên ngành Loại ngành
  1.  
Ngữ văn QHX01 Báo chí Ngành đúng
QHX10 Ngôn ngữ học Ngành đúng
QHX12 Nhật Bản học (*) Ngành gần
QHX14 Quản lý thông tin Ngành gần
QHX42 Quản lý thông tin (CTĐT CLC) (*) Ngành gần
QHX20 Thông tin - thư viện Ngành gần
QHX27 Văn hóa học Ngành gần
QHX23 Văn học Ngành đúng
QHX24 Việt Nam học Ngành gần
  1.  
Lịch sử QHX05 Đông phương học (*) Ngành gần
QHX26 Hàn Quốc học (*) Ngành gần
QHX08 Lịch sử Ngành đúng
QHX09 Lưu trữ học Ngành gần
QHX11 Nhân học Ngành gần
QHX12 Nhật Bản học (*) Ngành gần
QHX27 Văn hóa học Ngành gần
QHX24 Việt Nam học Ngành gần
  1.  
Địa lí QHX04 Đông Nam Á học (*) Ngành gần
QHX05 Đông phương học (*) Ngành gần
QHX26 Hàn Quốc học (*) Ngành gần
QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (*) Ngành gần
QHX16 Quản trị khách sạn (*) Ngành gần
QHX18 Quốc tế học (*) Ngành gần
QHX43 Quốc tế học (CTĐT CLC) (*) Ngành gần
QHX24 Việt Nam học Ngành gần
  1.  
Tiếng Anh QHX04 Đông Nam Á học Ngành gần
QHX05 Đông phương học Ngành gần
QHX26 Hàn Quốc học Ngành gần
QHX12 Nhật Bản học Ngành gần
QHX10 Ngôn ngữ học Ngành gần
QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Ngành gần
QHX16 Quản trị khách sạn Ngành gần
QHX18 Quốc tế học Ngành gần
QHX43 Quốc tế học (CTĐT CLC) Ngành gần
QHX24 Việt Nam học Ngành gần
  1.  
Tiếng Nga QHX05 Đông phương học Ngành gần
QHX10 Ngôn ngữ học Ngành gần
QHX18 Quốc tế học Ngành gần
  1.  
Tiếng Trung QHX05 Đông phương học Ngành gần
QHX06 Hán Nôm Ngành gần
QHX08 Lịch sử Ngành gần
QHX10 Ngôn ngữ học Ngành gần
QHX18 Quốc tế học Ngành gần
QHX27 Văn hóa học Ngành gần
  1.  
Tiếng Pháp QHX05 Đông phương học Ngành gần
QHX10 Ngôn ngữ học Ngành gần
QHX18 Quốc tế học Ngành gần
QHX19 Tâm lý học Ngành gần
(*) Thí sinh phải đảm bảo điều kiện điểm môn Ngoại ngữ trong kì thi THPT năm 2020 đạt tối thiểu từ 7.0 trở lên (theo thang điểm 10).
1.1.4 Danh mục ngành đúng ngành gần được xét tuyển thẳng dành cho các thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia:
TT Lĩnh vực Tên ngành học được xét tuyển thẳng
  1.  
Khoa học xã hội và hành vi Tất cả các ngành đào tạo chính quy (*)
(*) Với các ngành Đông Nam Á học, Đông phương học, Hàn Quốc học, Nhật Bản học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quốc tế học và các chương trình đào tạo chất lượng cao: Thí sinh phải đảm bảo điều kiện điểm môn Ngoại ngữ trong kì thi THPT năm 2020 đạt tối thiểu từ 7.0 trở lên (theo thang điểm 10).
1.1.5 Đăng ký xét tuyển thẳng
a) Hồ sơ:
- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu TẠI ĐÂY);
- Bản sao hợp lệ: chứng nhận tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật quốc gia;
- Hai phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;
- Hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh).
b) Thời gian và địa điểm đăng ký: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng về Sở GD-ĐT trước ngày 20/7/2020.
c) Lệ phí xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ GD-ĐT.
1.1.6 Nguyên tắc xét tuyển
Trong trường hợp số thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào một ngành học vượt quá số chỉ tiêu của ngành học quy định tại mục 1.1.2, Trường ĐHKHXH&NV sẽ xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
a) Ưu tiên 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào ngành đúng với môn đạt giải.
b) Ưu tiên 2: Thành tích trong các kỳ thi Olympic hoặc Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc các cuộc thi Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật quốc gia (xếp theo thứ tự thành tích từ cao xuống thấp).
c) Ưu tiên 3: Tổng điểm 4 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
1.1.7 Thời gian công bố trúng tuyển: Trước 17h00 ngày 31/8/2020 (Thời gian công bố trúng tuyển có thể điều chỉnh theo kế hoạch công bố kết quả thi THPT năm 2020 của Bộ GD-ĐT). Thí sinh xem danh sách trúng tuyển diện xét tuyển thẳng tại website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/
1.2 Xét tuyển thẳng đối tượng quy định tại điểm g khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT
1.2.1 Đối tượng: Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, đã tốt nghiệp THPT.
Lưu ý: Nhà trường không có chương trình đào tạo dành riêng cho thí sinh là người khiếm thị, khiếm thính.
1.2.2 Chỉ tiêu: Không quá 2% chỉ tiêu chung của mỗi ngành học (trừ các CTĐT chất lượng cao).
1.2.3 Hồ sơ đăng ký:
- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu TẠI ĐÂY);
- Bản photo (có công chứng) học bạ 3 năm học THPT;
- Bản photo (có công chứng) giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định;
- Hai phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;
- Hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh).
1.2.4 Thời gian đăng ký:
Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 30/7/2020: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại phòng Đào tạo, phòng 609B, nhà E, Trường ĐHKHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
1.2.5 Quy định và nguyên tắc xét tuyển:
Thí sinh phải đăng ký vào các ngành học phù hợp với loại và mức độ thương tật, Trường ĐHKHXH&NV có quyền từ chối nhận hồ sơ nếu ngành học thí sinh đăng ký không phù hợp với loại và mức độ thương tật của thí sinh. Trường hợp thí sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu công bố, Nhà trường sẽ xét theo điểm trung bình chung 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.
1.2.6 Công bố kết quả xét tuyển: Trước 17h00 ngày 31/8/2020 (Thời gian công bố trúng tuyển có thể điều chỉnh theo kế hoạch công bố kết quả thi THPT năm 2020 của Bộ GD-ĐT), thí sinh xem kết quả xét tuyển thẳng tại website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/.
1.3 Xét tuyển thẳng đối tượng quy định tại điểm i khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT
1.3.1 Đối tượng:
Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020; thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.
1.3.2 Chỉ tiêu: Không quá 2% chỉ tiêu chung của mỗi ngành học (trừ các CTĐT chất lượng cao).
1.3.3 Hồ sơ đăng ký:
- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu TẠI ĐÂY);
- Bản photo (có công chứng) học bạ 3 năm học THPT;
- Hai phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;
- Hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh);
- Bản photo (có công chứng) hộ khẩu thường trú.
1.3.4 Thời gian và địa điểm đăng ký: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng về Sở GD-ĐT trước ngày 20/7/2020.
1.3.5 Lệ phí: Theo quy định của Bộ GD-ĐT.
1.3.6 Nguyên tắc xét tuyển:
Trường hợp thí sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu công bố, Nhà trường sẽ xét theo điểm trung bình chung 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.
1.3.7 Công bố kết quả xét tuyển thẳng: Dự kiến trước ngày 31/8/2020 (Thời gian công bố trúng tuyển có thể điều chỉnh theo kế hoạch công bố kết quả thi THPT năm 2020 của Bộ GD-ĐT). Thí sinh xem kết quả xét tuyển thẳng tại website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/.
1.3.8 Bổ túc kiến thức sau trúng tuyển: Các thí sinh trúng tuyển phải học bổ sung kiến thức 01 năm học tại trường dự bị đại học theo thông báo của Trường ĐHKHXH&NV trước khi vào học chính thức. Nội dung học bổ túc kiến thức sẽ được Nhà trường thông báo cụ thể khi công bố danh sách trúng tuyển.
2. Xét tuyển thẳng các đối tượng theo Quy định đặc thù của ĐHQGHN
2.1 Đối tượng
2.1.1 Nhóm đối tượng 1: Học sinh hệ chuyên của 2 trường trung học phổ thông (THPT) chuyên thuộc ĐHQGHN đã tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
a) Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế;
b) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;
c) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;
d) Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia;
e) Có điểm trung bình chung học tập mỗi học kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và điểm trung bình chung học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và có tổng điểm 4 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt tối thiểu 24,0 điểm trong đó không có điểm bài thi/môn thi nào dưới 5,0 điểm.
2.1.2 Nhóm đối tượng 2: Học sinh hệ chuyên thuộc trường THPT chuyên có tên trong danh sách các trường THPT chuyên được Trường ĐHKHXH&NV dành chỉ tiêu xét tuyển thẳng (xem TẠI ĐÂY) đáp ứng các yêu cầu như đối với học sinh hệ chuyên của 2 trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được quy định tại Mục 2.1.1.
2.1.3 Nhóm đối tượng 3: Học sinh hệ không chuyên của các trường THPT thuộc ĐHQGHN đã tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
a) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;
b) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;
c) Có điểm trung bình chung học tập mỗi học kỳ trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,5 trở lên và điểm trung bình chung học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 9,0 trở lên và có tổng điểm 4 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt tối thiểu 24,0 điểm trong đó không có điểm bài thi/môn thi nào dưới 5,0 điểm.
2.1.4 Nhóm đối tượng 4: Học sinh các trường THPT trên toàn quốc đã tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
a) Là thành viên tham gia cuộc thi tháng của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức hàng năm và có điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và có tổng điểm 4 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt tối thiểu 24,0 điểm trong đó không có điểm bài thi/môn thi nào dưới 5,0 điểm;
b) Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, có môn đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và có tổng điểm 4 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt tối thiểu 24,0 điểm trong đó không có điểm bài thi/môn thi nào dưới 5,0 điểm. Các thí sinh đáp ứng tiêu chí này được đăng ký xét tuyển thẳng vào ngành đúng ngành gần với môn đạt giải và đáp ứng yêu cầu điểm ngoại ngữ được quy định tại mục 1.1.3 của Hướng dẫn này.
2.2 Chỉ tiêu xét tuyển thẳng:
a) Nhóm đối tượng 1 và 2: Không quá 10% chỉ tiêu chung của mỗi ngành học.
b) Nhóm đối tượng 3 và 4: Không quá 5% chỉ tiêu chung của mỗi ngành học.
2.3 Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng
a) Đơn đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu TẠI ĐÂY).
b) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi (nếu có):
+ Kỳ thi Olympic hoặc Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế;
+ Kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;
+ Kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT;
+ Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia;
+ Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố.
c) Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự các kỳ thi (nếu có):
+ Kỳ thi Olympic hoặc Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế.
+ Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia.
d) Chứng nhận tham gia cuộc thi tháng của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” do Đài truyền hình Việt Nam (nếu có).
e) Hai (02) ảnh 4 x 6 chụp trong phạm vi 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh).
g) Bản sao hợp lệ Học bạ học tập 3 năm học THPT tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển thẳng.
2.4 Nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển thẳng:
2.4.1 Thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển thẳng: Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 31/7/2020 (Cập nhật theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT tại Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH)
2.4.2 Lệ phí đăng ký xét tuyển thẳng: 30.000đ/hồ sơ
2.4.3 Địa chỉ nhận hồ sơ xét tuyển thẳng: Thí sinh nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển về Phòng Đào tạo, phòng 609B, nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
2.5 Nguyên tắc xét tuyển thẳng
- Thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển thẳng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên vào 3 ngành học khác nhau của Trường ĐHKHXH&NV.
- Trong trường hợp số nguyện vọng đăng ký xét tuyển thẳng vào một ngành học vượt quá số chỉ tiêu đã công bố, Trường ĐHKHXH&NV sẽ xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
+ Ưu tiên 1: Thành tích trong các kỳ thi Olympic hoặc cuộc thi khoa học – kỹ thuật quốc tế; kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (xếp theo thứ tự thành tích từ cao xuống thấp).
+ Ưu tiên 2: Thành tích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN; kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT (xếp theo thứ tự thành tích từ cao xuống thấp).
+ Ưu tiên 3: Tổng điểm 4 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (xếp theo thứ tự tổng điểm từ cao xuống thấp).
2.7 Công bố kết quả xét tuyển: Trước 17h00 ngày 31/8/2020 (Thời gian công bố trúng tuyển có thể điều chỉnh theo kế hoạch công bố kết quả thi THPT năm 2020 của Bộ GD-ĐT). Thí sinh xem kết quả trúng tuyển tại website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/.
3. Ưu tiên xét tuyển các đối tượng theo quy định của Bộ GD-ĐT và ĐHQGHN
3.1 Đối tượng
3.1.1 Đối tượng ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT: Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (gồm cả giải khuyến khích); đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (gồm cả giải tư) và đã tốt nghiệp THPT không sử dụng quyền xét tuyển thẳng, có kết quả tổ hợp bài thi/môn thi THPT năm 2020 sử dụng để đăng ký xét tuyển đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường ĐHKHXH&NV quy định (công bố sau khi có kết quả thi THPT năm 2020).
3.1.2 Đối tượng ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQGHN: Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương và đã tốt nghiệp THPT không sử dụng quyền xét tuyển thẳng, có môn đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển vào ngành học/CTĐT đăng ký ưu tiên xét tuyển và điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và có tổng điểm 4 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt tối thiểu 24,0 điểm trong đó không có điểm bài thi/môn thi nào dưới 5,0 điểm.
3.2 Chỉ tiêu: Không vượt quá 5% chỉ tiêu chung của mỗi ngành học.
3.3 Hồ sơ đăng ký
a) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo mẫu TẠI ĐÂY);
b) Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
c) Bản sao hợp lệ Học bạ học tập 3 năm học THPT tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển thẳng (với đối tượng ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQGHN).
Lưu ý: Thông tin nguyện vọng đăng ký ưu tiên xét tuyển phải ghi trong hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2020.
3.4 Thời hạn và địa điểm đăng ký
3.4.1 Đối tượng ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển về Sở GD-ĐT trước ngày 20/7/2020.
3.4.2 Đối tượng ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQGHN: Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 31/7/2020, thí sinh nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hồ sơ ưu tiên xét tuyển về Phòng Đào tạo, phòng 609B, nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
3.5 Nguyên tắc xét tuyển
Trong trường hợp số thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển vào một ngành học vượt quá số chỉ tiêu của ngành học quy định tại mục 3.2, Trường ĐHKHXH&NV sẽ xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
a) Ưu tiên 1: Thành tích trong các kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế; kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
b) Ưu tiên 2: Tổng điểm 4 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
3.6 Công bố kết quả ưu tiên xét tuyển: Trước 17h00 ngày 31/8/2020 (Thời gian công bố trúng tuyển có thể điều chỉnh theo kế hoạch công bố kết quả thi THPT năm 2020 của Bộ GD-ĐT). Thí sinh xem kết quả trúng tuyển tại website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/.
4. Liên hệ và hỗ trợ tư vấn tuyển sinh
- Website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/
- Hotline: 0862.155.299 (8h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
- Email: tuyensinh@ussh.edu.vn
- Fanpage: https://www.facebook.com/tuvantuyensinh.ussh/

Trân trọng thông báo.
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?