Thông tin tuyển sinh

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NĂM 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 đối với đối tượng người nước ngoài theo các nội dung sau:

I. Các ngành học tuyển sinh:
TT Tên ngành xét tuyển Mã ngành xét tuyển Ghi chú
1 Báo chí QHX01  
2 Chính trị học QHX02  
3 Công tác xã hội QHX03  
4 Đông Nam Á học QHX04  
5 Đông phương học QHX05  
6 Hàn Quốc học QHX26  
7 Hán Nôm QHX06  
8 Khoa học quản lý QHX07  
9 Lịch sử QHX08  
10 Lưu trữ học QHX09  
11 Ngôn ngữ học QHX10  
12 Nhân học QHX11  
13 Nhật Bản học QHX12  
14 Quan hệ công chúng QHX13  
15 Quản lý thông tin QHX14  
16 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành QHX15  
17 Quản trị khách sạn QHX16  
18 Quản trị văn phòng QHX17  
19 Quốc tế học QHX18  
20 Tâm lý học QHX19  
21 Thông tin - Thư viện QHX20  
22 Tôn giáo học QHX21  
23 Triết học QHX22  
24 Văn hóa học QHX27  
25 Văn học QHX23  
26 Việt Nam học QHX24  
27 Xã hội học QHX25  
28 Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng QHX28  
 
II. Điều kiện dự tuyển đào tạo
- Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương (được Việt Nam công nhận), đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của ĐHQGHN và của trường ĐHKHXH&NV;
- Có đủ trình độ tiếng Việt đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của chương trình đào tạo dự tuyển, cụ thể đáp ứng một trong các yêu cầu sau:
+ Có chứng chỉ tiếng Việt tương đương Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài được cấp bởi các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.
+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành/chuyên ngành tiếng Việt.
+ Có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông/trung cấp/cao đẳng/đại học/thạc sĩ/tiến sĩ mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là tiếng Việt.
- Có đủ sức khoẻ để học tập, nghiên cứu tại Việt Nam. Sau khi đến Việt Nam, lưu học sinh phải kiểm tra sức khoẻ tại bệnh viện ĐHQGHN hoặc tại cơ sở y tế do trường ĐHKHXH&NV chỉ định. Trường hợp mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không đủ sức khoẻ để học tập thì phải về nước.
- Điều kiện về tuổi đối với lưu học sinh Hiệp định thực hiện theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Không hạn chế về tuổi đối với lưu học sinh ngoài Hiệp định.
- Có đủ khả năng về tài chính đảm bảo học tập, nghiên cứu, thực tập và sinh hoạt tại Việt Nam trong thời gian học tập tương ứng;
- Lí lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, không vi phạm pháp luật của Việt Nam và nước sở tại; cam kết nhập cảnh đúng mục đích học tập.
 
III. Phương thức và thời gian tuyển sinh
3.1. Hình thức nộp hồ sơ: Sinh viên quốc tế nộp hồ sơ bản mềm qua email: study@ussh.edu.vn và hồ sơ bản cứng qua địa chỉ: Phòng Đào tạo – Bộ phận Đào tạo Quốc tế, Phòng 207 nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân Trung, Hà Nội, Việt Nam.
3.2. Yêu cầu về hồ sơ:
- Đơn đăng kí theo mẫu
- Bản sao công chứng và dịch thuật sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông và bảng điểm học bạ. Đối với các văn bằng được cấp ngoài lãnh thổ Việt Nam cần có hợp pháp hóa lãnh sự.
- Bản sao công chứng chứng chỉ tiếng Việt đạt trình độ tối thiểu bậc 4 theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận hoặc đã tốt nghiệp đại học hoặc trình độ tương đương trở lên mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt. Tham khảo phụ lục 1 – Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ tiếng Việt được công nhận trong tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ tại ĐHQGHN.
- Kế hoạch học tập
- Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo hoặc cơ sở y tế cấp tỉnh, thành  phố hoặc Trung ương của Việt Nam chứng nhận đủ sức khỏe để học tập được cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
- Bản sao giấy tờ minh chứng về tài chính đảm bảo cho học tập, nghiên cứu và sinh hoạt tại Việt Nam.
- Bản sao hộ chiếu có thời hạn sử dụng cho toàn bộ thời gian học tập tại Việt Nam hoặc ít nhất 01 năm kể từ ngày dự kiến đến Việt Nam.
- Ảnh 4x6
(Cần phải nộp 03 bộ hồ sơ gồm 01 bản gốc và 02 bản photo)
3.3. Thời gian tổ chức xét hồ sơ và thông báo kết quả:
Công việc Thời gian
Thời gian đăng kí và nộp hồ sơ Từ khi thông báo tuyển sinh đến 17h00 ngày 24/08/2024
Thời gian xét hồ sơ Trước 31/08/2024
Thời gian thông báo kết quả Dự kiến trước ngày 05/09/2024
 
 
IV. Một số thông tin khác:
4.1. Về định hướng chuyên ngành:
a) Ngành Đông phương học: Chương trình đào tạo ngành Đông phương học gồm có 3 hướng chuyên ngành: Ấn Độ học, Thái Lan học và Trung Quốc học. Sau học kỳ đầu tiên, khoa Đông phương học sẽ thực hiện chia hướng chuyên ngành cho sinh viên năm thứ nhất ngành Đông phương học dựa trên nguyện vọng và kết quả học tập của sinh viên ở học kỳ đầu tiên, ưu tiên các sinh viên có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ HSK và HSKK cấp độ 3 trở lên vào hướng chuyên ngành Trung Quốc học, chứng chỉ năng lực tiếng Thái vào hướng chuyên ngành Thái Lan học, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế vào hướng chuyên ngành Ấn Độ học.
b) Các ngành/chương trình đào tạo khác: Chia định hướng chuyên ngành cho sinh viên ở năm học thứ 4 (sinh viên lựa chọn hướng chuyên ngành theo nhu cầu chuyên môn của cá nhân và định hướng của đơn vị đào tạo):
TT Tên ngành Các định hướng chuyên ngành
1 Báo chí Báo chí; Truyền thông số; Quản trị truyền thông; Quan hệ Công chúng - Quảng cáo.
2 Khoa học quản lý
 
Quản lý nguồn nhân lực; Quản lý sở hữu trí tuệ; Quản lý Khoa học và Công nghệ; Quản lý cấp cơ sở và chính sách xã hội; Văn hóa và đạo đức quản lý.
3 Lịch sử Lịch sử Việt Nam; Lịch sử Thế giới; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử Văn hóa Việt Nam; Khảo cổ học; Lịch sử Đô thị.
4 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Quản trị lữ hành; Quản trị sự kiện.
5 Quốc tế học Quan hệ quốc tế; Châu Mỹ học; Châu Âu học; Nghiên cứu phát triển quốc tế.
6 Tâm lý học Tâm lý học xã hội; Tâm lý học quản lý - kinh doanh; Tâm lý học lâm sàng; Tâm lý học tham vấn; Tâm lý học phát triển.
7 Triết học Lịch sử triết học và tôn giáo phương Đông; Lịch sử triết học và tôn giáo phương Tây; Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mỹ học - Đạo đức học; Logic học; Triết học và Quản trị.
8 Văn học Folklore và văn hóa đại chúng; Văn học Việt Nam; Văn học nước ngoài; Lý luận Văn học - Nghệ thuật.
9 Ngôn ngữ học Ngôn ngữ học; Việt ngữ học cho người nước ngoài
10 Tôn giáo học Tín ngưỡng, Tôn giáo; Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
 
4.2. Đào tạo cùng lúc hai chương trình đào tạo (bằng kép):
- Sinh viên chính quy của Trường ĐHKHXH&NV có cơ hội học thêm một ngành thứ hai là một trong các ngành sau:
+ Các ngành của Trường ĐHKHXH&NV:
STT Ngành STT   STT Ngành
1 Báo chí 10 Lịch sử 19 Quản lý thông tin
2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 11 Văn hóa học 20 Thông tin - Thư viện
3 Chính trị học 12 Lưu trữ học 21 Triết học
4 Quan hệ công chúng 13 Quản trị văn phòng 22 Hán Nôm
5 Quản trị khách sạn 14 Nhân học 23 Văn học
6 Đông Nam Á học 15 Ngôn ngữ học 24 Việt Nam học
7 Đông phương học 16 Quốc tế học 25 Công tác xã hội
8 Hàn Quốc học 17 Tôn giáo học 26 Xã hội học
9 Khoa học quản lý 18 Tâm lý học    
+ Ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, ngành Ngôn ngữ Nhật, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN;
+ Ngành Luật học của Trường Đại học Luật, ĐHQGHN;
+ Ngành Sư phạm Ngữ văn (áp dụng với sinh viên ngành Văn học); ngành Sư phạm Lịch sử (áp dụng với sinh viên ngành Lịch sử) của Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.
V. THÔNG TIN VỀ HỌC PHÍ
(Căn cứ Quyết định số 2440/QĐ-XHNV ngày 07/07/2023 về việc quy định mức thu học phí các hệ, bậc đào tạo cho người nước ngoài)
Thời gian đào tạo chuẩn: 04 năm
Mức học phí: 45.000.000VND/năm học
VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ HỖ TRỢ THÍ SINH
- Phòng Đào tạo – Bộ phận Đào tạo quốc tế (phòng 207 nhà E), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội .
- Số điện thoại liện hệ: 0969.392.946
Email liên hệ: study@ussh.edu.vn
           
Trân trọng thông báo./.
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?