Tin tức

Lịch trình thi THPT quốc gia thí sinh cần nhớ

Từ 1 đến 20/4/2017: Thí sinh đăng ký dự thi tại các đơn vị do Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương quy định. Sau ngày 20/4, thí sinh không được thay đổi điểm thi và thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.

 
Trước 2/6/2017: Thủ trưởng đơn vị đăng ký dự thi thông báo công khai những thí sinh không đủ điều kiện dự thi.

Trước 7/6/2017: Các đơn vị đăng ký dự thi hoàn thành việc in và trả giấy báo dự thi cho thí sinh.

14h 21/6/2017: Thí sinh đến phòng thi, làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

22/6/2017: Sáng thí sinh thi Ngữ văn, chiều thi Toán.

23/6/2017: Sáng thí sinh thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên (gồm lần lượt các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học); chiều thi Ngoại ngữ.

24/6/2017: Sáng thí sinh thi bài tổ hợp Khoa học xã hội (lần lượt các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

7/7/2017: Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh.

Chậm nhất 14/7/2017: Các Sở Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh.

Chậm nhất 17/7/2017: Hiệu trưởng trường phổ thông cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh.

Từ 8 đến hết 17/7/2017: Các đơn vị đăng ký dự thi thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi.

Chậm nhất 24/7/2017: Các Hội đồng thi phải hoàn thành tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có).

Chậm nhất 26/7/2017: Các Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.

Nguồn: Vnexpress.


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?