Tin tức

Đề thi tham khảo (kèm gợi ý đáp án) kỳ thi THPT quốc gia năm 2020

Ngày 03/4/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 sau khi ban hành hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020.

TT Môn thi Đề thi tham khảo Gợi ý đáp án
1. Bài thi Toán học  Tải về Tải về
2.  Bài thi Ngữ văn  Tải về Tải về
3.  Bài thi Ngoại ngữ    
  - Môn thi thành phần Tiếng Anh Tải về Tải về
  - Môn thi thành phần Tiếng Đức Tải về  
  - Môn thi thành phần Tiếng Nga Tải về  
  - Môn thi thành phần Tiếng Nhật Tải về  
  - Môn thi thành phần Tiếng Pháp Tải về  
  - Môn thi thành phần Tiếng Trung Tải về  
4. Bài thi Khoa học tự nhiên    
  - Môn thi thành phần Vật lí Tải về Tải về
  - Môn thi thành phần Hóa học Tải về Tải về
  - Môn thi thành phần Sinh học Tải về Tải về
5. Bài thi Khoa học xã hội    
  - Môn thi thành phần Lịch sử Tải về Tải về
  - Môn thi thành phần Địa lí Tải về Tải về
  - Môn thi thành phần Giáo dục công dân Tải về Tải về
Đường dẫn tải về toàn bộ Đề thi tham khảo: Tải về  Nguồn: https://moet.gov.vn/https://thptquocgia.hocmai.vn/

 
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?