Tin tức

Thông báo tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức dự thi thạc sĩ ngành Lịch sử

Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN, ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức cho thí sinh dự thi cao học ngành Lịch sử năm 2019 với 06 chuyên ngành Khảo cổ học (mã số 60 22 03 17), Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (mã số 60 22 03 15), Lịch sử sử học và sử liệu học (mã số 60 22 03 16), Lịch sử thế giới (mã số 60 22 03 11), Lịch sử văn hóa Việt Nam (mã số QHX.M-01) và Lịch sử Việt Nam (mã số 60 22 03 13).
1. Đối tượng
Những người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy các ngành Triết học, Đông phương học, Quốc tế học, Việt Nam học, Khoa học Chính trị, Lưu trữ học, Nhân học và các ngành có nội dung và thời lượng học tập của khối kiến thức ngành khác nhau từ 10 đến 40% so với ngành Lịch sử.
 
2. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức
STT Học phần Số tín chỉ
1 Lịch sử Việt Nam Cổ Trung đại 3
2 Lịch sử Việt Nam Cận Hiện đại 3
3 Lịch sử Thế giới Cổ Trung đại 3
4 Lịch sử Thế giới Cận Hiện đại 3
5 Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam/Nhân học đại cương 3
6 Cơ sở khảo cổ học Việt Nam 3
7 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3
8 Nhập môn sử học và phương pháp luận sử học 3
  Tổng cộng 24
 
3. Thời gian đào tạo: Đợt 1 dự kiến từ 15/03/2019
                                  Đợt 2 dự kiến từ  04/06/2019

4. Chứng chỉ
Học viên hoàn thành chương trình học được cấp Chứng chỉ bổ túc kiến thức để dự thi cao học một trong các chuyên ngành Khảo cổ học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử sử học và sử liệu học, Lịch sử thế giới, Lịch sử văn hóa Việt Nam, Lịch sử Việt Nam.
5. Hồ sơ đăng ký học và học phí
5.1. Hồ sơ đăng ký học
- 01 bản photo bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng)
- 01 bản photo bảng điểm đại học (có công chứng)
- Đơn đăng ký theo học lớp bổ túc kiến thức
5.2. Học phí
Mức học phí sẽ được xác định tùy theo số lượng học viên của lớp học.
6. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
6.1. Thời gian: Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6
                      Đợt 1 hết ngày 12/03/2019
                      Đợt 2 hết ngày 01/06/2019
6.2. Địa điểm: Tầng 3 nhà B, Khoa Lịch sử, trường ĐHKHH&NV, 336 Nguyễn Trãi-Thanh Xuân-Hà Nội .
Chi tiết mời liên hệ: ThS. Trịnh Văn Bằng 094 990 3468

Trân trọng thông báo!

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?