Tuyển sinh VLVH

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020 gồm các ngành:...

Thông báo tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2019

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2019 các ngành Báo chí, Hán Nôm, Quản trị văn phòng, Tâm lý học. Thông tin cụ thể như sau:...

Cẩm nang giới thiệu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa phát hành cuốn cẩm nang giới thiệu các thông tin về: - Lịch sử và hoạt động của Trường ĐH KHXH&NV - Các ngành, chuyên ngành đào tạo - Khái quát về các đơn vị đào tạo - Nội dung chương trình và cơ hội nghề nghiệp của các ngành đào tạo đại học. Mời quý vị và các bạn học sinh xem nội dung cuốn cẩm nang để có thêm thông tin và hi...

Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2017

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học (VLVH) năm 2017 các chương trình sau: Đại học VLVH chương trình chuẩn (văn bằng 1) các ngành: - Báo chí : chỉ tiêu 80 sinh viên - Lưu trữ học : chỉ tiêu 60 sinh viên - Quản trị văn phòng : chỉ tiêu 60 sinh viên - Tâm lí học : chỉ tiêu 60 sinh viên - Tôn giáo học : chỉ tiêu 60 sinh viên...

Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học đợt 2 năm 2016

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học, năm 2016, các ngành: * Chương trình đào tạo chuẩn: 02 ngành - Quản trị văn phòng - chỉ tiêu 60 sinh viên - Tôn giáo học - chỉ tiêu 80 sinh viên. * Đào tạo đại học văn bằng 2: 01 ngành - Lưu trữ học - chỉ tiêu 60 sinh viên I. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH: Mọi công dân có đủ các điều kiện sau đ...

Lớp đại học hệ VLVH ngành Báo chí

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức tuyển sinh 01 lớp đại học hệ vừa làm vừa học, năm 2014, ngành Báo chí, chỉ tiêu 80 sinh viên. I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH Cán bộ, công chức và các thành phần khác có đầy đủ điều kiện dự thi đại học theo Quy chế đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội và Quy chế tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đà...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?